Trwa ładowanie...
d3vc509

PEKABEX - Porozumienie w przedmiocie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z przedwstępnej ...

PEKABEX - Porozumienie w przedmiocie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z przedwstępnej umowy sprzedaży przedsiębiorstwa z dnia 29.07.2015 r. (23/2015)

Share
d3vc509

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-01 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PEKABEX | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Porozumienie w przedmiocie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z przedwstępnej umowy sprzedaży przedsiębiorstwa z dnia 29.07.2015 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. (?Emitent?), w nawiązaniu do informacji przekazanej raportem bieżącym nr 10/2015 z dnia 29.07.2015 r., informuje, iż w dniu dzisiejszym doszło do zawarcia porozumienia do przedwstępnej umowy sprzedaży przedsiębiorstwa z dnia 29.07.2015 r. (?Umowa?) pomiędzy: a) Pekabex BET S.A., jako kupującym; b) Ergon Poland sp. z o.o., jako sprzedającym; c) Emitentem, jako gwarantem kupującego; d) Grupa Ożarów S.A., jako gwarantem sprzedającego; e) Pekabex Inwestycje II S.A., jako podmiotem wskazanym przez kupującego. Na podstawie porozumienia Pekabex BET S.A. dokonała przeniesienia wszelkich praw i obowiązków Pekabex Bet S.A. wynikających z Umowy na wskazany przez Pekabex BET S.A. podmiot wchodzący w skład grupy kapitałowej Emitenta tj. Pekabex Inwestycje II S.A., ze skutkiem zwalniającym Pekabex Bet S.A. z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Ergon Poland sp. z o.o. z tytułu Umowy. Pekabex Inwestycje II S.A. jest spółką celową powołaną na potrzeby zakupu
przedsiębiorstwa będącego przedmiotem Umowy, a zawarcie porozumienia nie ma wpływu na zakres praw i obowiązków stron oraz gwarantów stron wynikających z Umowy opisanych w raporcie bieżącym nr 10/2015 z dnia 29.07.2015 r. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vc509

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PEKABEX | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 60-462 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Szarych Szeregów | | 27 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 61 821 04 00 | | 61 822 11 42 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@pekabex.pl | | www.pekabex.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 777-00-00-844 | | 630007106 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-01 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu
2015-09-01 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vc509

Podziel się opinią

Share
d3vc509
d3vc509