Trwa ładowanie...
d4b07qb
d4b07qb
espi

PEKAES - Podjęcie przez Spółkę decyzji o zmianie porozumienia dotyczącego uzgodnienia z większośc...

PEKAES - Podjęcie przez Spółkę decyzji o zmianie porozumienia dotyczącego uzgodnienia z większościowym akcjonariuszem Spółki przeprowadzenia transakcji nabycia przez Spółkę akcji własnych, w zakresie przedłużenia terminu ogłoszenia wezwania. (42/2011)
Share
d4b07qb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PEKAES | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie przez Spółkę decyzji o zmianie porozumienia dotyczącego uzgodnienia z większościowym akcjonariuszem Spółki przeprowadzenia transakcji nabycia przez Spółkę akcji własnych, w zakresie przedłużenia terminu ogłoszenia wezwania. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), Zarząd spółki PEKAES SA ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 35/2011 z dnia 24 października 2011 roku, informuje, że w odpowiedzi na otrzymane od KH Logistyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie ("Akcjonariusz Spółki") pismo z dnia 22 listopada 2011 roku - w którym Akcjonariusz Spółki wystąpił o dokonanie zmiany łączącego te podmioty Porozumienia z dnia 24 października 2011 roku, dotyczącego uzgodnienia przeprowadzenia transakcji nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie wezwania ("Porozumienie"), w zakresie przedłużenia terminu ogłoszenia tego wezwania, tj. poprzez określenie, że wezwanie zostanie ogłoszone do dnia 31 stycznia 2012 roku ? Spółka zdecydowała o zmianie Porozumienia w tym zakresie. Akcjonariusz Spółki uzasadnił
potrzebę zmiany Porozumienia: (i) ustawowymi wymogami formalno-prawnymi odnoszącymi się do wezwania, oraz (ii) faktem podjęcia w dniu 21 listopada 2011 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 3/2011, udzielającej Zarządowi Spółki, na okres 6 miesięcy od dnia podjęcia tej uchwały, upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w ramach wezwania, które ma zostać ogłoszone przez Akcjonariusza Spółki. W związku z powyższym podpisany zostanie stosowny aneks do Porozumienia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PEKAES SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKAES Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-870 Błonie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Spedycyjna 1
(ulica) (numer)
022 460 26 26 022 460 27 27
(telefon) (fax)
kontakt@pekaes.com.pl www.pekaes.com.pl
(e-mail) (www)
527-010-47-17 000982285
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-23 Małgorzata Adamska Marek Pomian-Biesiekierski Członek Zarządu Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4b07qb

Podziel się opinią

Share
d4b07qb
d4b07qb