Trwa ładowanie...
d3jfaju
espi

PEKAES - Wykaz Akcjonariuszy PEKAES SA posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajny...

PEKAES - Wykaz Akcjonariuszy PEKAES SA posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PEKAES SA zwołanym na dzień 21 listopada 2011 roku (41/2011)
Share
d3jfaju

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PEKAES | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz Akcjonariuszy PEKAES SA posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PEKAES SA zwołanym na dzień 21 listopada 2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PEKAES SA działając na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), niniejszym przedstawia wykaz Akcjonariuszy PEKAES SA posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PEKAES SA, które odbyło się w dniu 21 listopada 2011 roku. Ogólna liczba głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PEKAES SA wynosiła 21.971 047 głosy. Wobec powyższego następujący Akcjonariusze PEKAES SA przekroczyli próg co najmniej 5% liczby głosów: 1. Spółka pod firmą KH Logistyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa posiadająca 17 308 547 głosów z 17 308 547 posiadanych akcji, stanowiących 78,779% udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PEKAES SA zwołanym na dzień 21 listopada 2011 roku oraz 52,417% udział w ogólnej liczbie głosów; 2. ING Otwarty Fundusz Emerytalny posiadający 3
000 000 głosów z 3 000 000 posiadanych akcji, stanowiących 13,654% udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PEKAES SA zwołanym na dzień 21 listopada 2011 roku oraz 9,085% udział w ogólnej liczbie głosów; 3. Bank Gospodarstwa Krajowego posiadający 1 662 500 głosów z 1 662 500 posiadanych akcji, stanowiących 7,567% udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PEKAES SA zwołanym na dzień 21 listopada 2011 roku oraz 5,035% udział w ogólnej liczbie głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PEKAES SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKAES Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-870 Błonie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Spedycyjna 1
(ulica) (numer)
022 460 26 26 022 460 27 27
(telefon) (fax)
kontakt@pekaes.com.pl www.pekaes.com.pl
(e-mail) (www)
527-010-47-17 000982285
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-21 Jacek Machocki Małgorzata Adamska Prezes Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jfaju

Podziel się opinią

Share
d3jfaju
d3jfaju