Trwa ładowanie...
d2s4pz6
espi

PEKAES - Zawarcie przez PEKAES SA umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości poł...

PEKAES - Zawarcie przez PEKAES SA umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Słubicach (55/2010)

Share
d2s4pz6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 55 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PEKAES | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez PEKAES SA umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Słubicach | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) Zarząd spółki pod firmą PEKAES SA z siedzibą w Błoniu ("Spółka" lub "PEKAES") niniejszym informuje, iż w dniu 23 grudnia 2010 r. Spółka oraz BP EUROPA SE Oddział w Polsce, Kraków ("BP") zawarły umowę, na podstawie której Spółka sprzedała na rzecz BP prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 70/8, położonej w Słubicach przy ulicy Transportowej 8, objętej księgą wieczystą KW nr SW1G/00012276/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Słubicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z obiektem stacji paliw, infrastrukturą towarzyszącą oraz ich wyposażeniem, stanowiącymi przedmiot odrębnej własności Spółki ("Nieruchomość").Wydanie Nieruchomości na rzecz BP nastąpi do 31 stycznia 2011 r.Sprzedaż Nieruchomości stanowi element wykonania przyjętej
w Spółce "Strategii PEKAES na lata 2010-2012". | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2s4pz6

| | | PEKAES SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PEKAES | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-870 | | Błonie | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Spedycyjna | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 460 26 26 | | 022 460 27 27 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kontakt@pekaes.com.pl | | www.pekaes.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-010-47-17 | | 000982285 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-23 Jacek MachockiMałgorzata Adamska Prezes ZarząduCzłonek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2s4pz6

Podziel się opinią

Share
d2s4pz6
d2s4pz6