Trwa ładowanie...
d1a7elz
espi

PEKAO BANK HIPOTECZNY - Informacja w sprawie nadania ratingu przez agencję ratingową Fitch Rating...

PEKAO BANK HIPOTECZNY - Informacja w sprawie nadania ratingu przez agencję ratingową Fitch Ratings. (17/2010)
Share
d1a7elz
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-03
Skrócona nazwa emitenta
PEKAO BANK HIPOTECZNY
Temat
Informacja w sprawie nadania ratingu przez agencję ratingową Fitch Ratings.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Pekao Bank Hipoteczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, iż 3 grudnia 2010 r. powziął informację, iż agencja ratingowa Fitch Ratings przyznała rating "A" listom zastawnym wyemitowanym przez Bank, pozostających w obrocie:ISIN Waluta KwotaData zapadalności RatingPLBPHHP00010 PLN 200,000,000 02.06.2012?A?PLBPHHP00036 PLN 200,000,000 28.03.2011?A?PLBPHHP00044 PLN 100,000,000 12.01.2012?A?Miejsce przyznanego ratingu na skali Fitch prezentuje załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
Raport bieżący nr 17-zał.pdf Miejsce ratingu na skali Fitch Ratings

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Pekao Bank Hipoteczny SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKAO BANK HIPOTECZNY Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 39a
(ulica) (numer)
022 208 21 69 022 208 21 88
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
527-10-28-697 011183360
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Krzysztof Puchalski Czlonek Zarządu
2010-12-03 Agata Kwaśniak Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1a7elz

Podziel się opinią

Share
d1a7elz
d1a7elz