Trwa ładowanie...
d1m99at
d1m99at
espi

PEKAO BANK HIPOTECZNY - W sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na regulowanym rynku poza...

PEKAO BANK HIPOTECZNY - W sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii LZ-II-02. (20/2011)
Share
d1m99at
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-11
Skrócona nazwa emitenta
PEKAO BANK HIPOTECZNY
Temat
W sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii LZ-II-02.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
PEKAO Bank Hipoteczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że 8 kwietnia 2011 r. Zarząd BondSpot S.A. postanowił dopuścić, a 18 kwietnia 2011 r. wprowadzić do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii LZ-II-02 wyemitowanych przez Pekao Bank Hipoteczny S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLBPHHP00069 oraz terminie wykupu 14 marca 2021 r.Dla hipotecznych listów zastawnych LZ-II-02 Zarząd BondSpot S.A. określił:datę rozpoczęcia obrotu?18 kwietnia 2011 r.,datę zakończenia obrotu?3 marca 2021 r.,jednostkę obrotu?1 szt.,jednostkę obligatoryjną?100 szt.,symbol?PEK0321,rynek notowań?rynek hurtowy instrumentów dłużnych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Pekao Bank Hipoteczny SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKAO BANK HIPOTECZNY Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 39a
(ulica) (numer)
022 208 21 69 022 208 21 88
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
527-10-28-697 011183360
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-11 Jerzy Tofil Członek Zarządu
2011-04-11 Agata Kwaśniak Prokurent Banku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m99at

Podziel się opinią

Share
d1m99at
d1m99at