Trwa ładowanie...
d2st7ya
pte
14-01-2008 15:18

PEKAO OFE roczna struktura aktywów

Działając na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28
sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych (Dz. U. Nr 139 poz. 934 z późn. zm.), zwanej...

d2st7ya
d2st7ya

Działając na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139 poz. 934 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, Pekao OFE przekazuje roczną informację o strukturze aktywów Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego sporządzoną według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. zgodnie z brzmieniem art. 193, pkt 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934 z późniejszymi zmianami).

Lokata Emitent Termin Wartość Udział w wykupu aktywach

Obligacje i bony skarbowe emitowane przez Skarb Państwa

OK0408 Skarb Państwa 2008-04-12 68 943 000,00 3,05% PS0608 Skarb Państwa 2008-06-24 83 767 938,15 3,71% DZ0708 Skarb Państwa 2008-07-18 10 231 000,00 0,45% OK1208 Skarb Państwa 2008-12-12 30 374 400,00 1,35% DZ0109 Skarb Państwa 2009-01-18 15 804 450,00 0,70% DS0509 Skarb Państwa 2009-05-24 114 586 034,45 5,07% OK0709 Skarb Państwa 2009-07-25 18 224 000,00 0,81% DK0809 Skarb Państwa 2009-08-22 6 419 574,00 0,28% SP0909 Skarb Państwa 2009-09-01 14 178 225,50 0,63% DS1109 Skarb Państwa 2009-11-24 6 806 537,01 0,30% PS0310 Skarb Państwa 2010-03-24 119 624 227,20 5,30% SP0610 Skarb Państwa 2010-06-01 45 162 903,24 2,00% DS1110 Skarb Państwa 2010-11-24 118 663 376,37 5,26% PS0511 Skarb Państwa 2011-05-24 82 224 980,64 3,64% WZ0911 Skarb Państwa 2011-09-24 5 078 700,00 0,22% DZ1111 Skarb Państwa 2011-11-24 81 594 071,19 3,61% PS0412 Skarb Państwa 2012-04-25 97 121 347,65 4,30% PS0413 Skarb Państwa 2013-04-25 9 986 600,00 0,44% PP1013 Skarb Państwa 2013-10-24 23 189 750,00 1,03% DS1013 Skarb Państwa 2013-10-24 75
019 060,71 3,32% DS1015 Skarb Państwa 2015-10-24 83 371 545,81 3,69% DS1017 Skarb Państwa 2017-10-25 39 279 716,13 1,74% WZ0118 Skarb Państwa 2018-01-25 71 596 000,00 3,17% WS0922 Skarb Państwa 2022-09-23 8 891 628,75 0,39%

d2st7ya

Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej

depozyt 2 166 465,00 0,10% depozyt (depozyt typu buy-sell-back - 23 001 013,17 1,02% obligacja DS0509) depozyt (depozyt typu buy-sell-back - 70 172 014,23 3,11% obligacja WZ0118) depozyt (depozyt typu buy-sell-back - 70 191 270,60 3,11% obligacja PS0412)

CDBRE55 BRE Bank SA 2008-10-13 10 115 578,00 0,45% CDGETIN GETIN Bank SA 2010-04-06 10 165 419,20 0,45% CDNB0710 NOBLE Bank SA 2010-07-16 5 063 402,70 0,22%

Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

d2st7ya

ABPL AB SA 1 603 200,00 0,07% STERPROJ ABG Ster-Projekt SA 1 295 688,90 0,06% AGORA Agora SA 6 469 585,65 0,29% ALCHEMIA ALCHEMIA SA 3 372 707,52 0,15% ASSECOPL Asseco Poland SA 11 625 928,76 0,51% ASTARTA ASTARTA HOLDING NV 2 205 700,00 0,10% ATM ATM SA 1 285 392,78 0,06% HANDLOWY Bank Handlowy w 4 007 494,06 0,18% Warszawie SA MILLENIUM Bank Millennium SA 7 541 925,30 0,33% BZ WBK Bank Zachodni WBK SA 19 862 082,32 0,88% BANKIER Bankier.pl 3 574 729,92 0,16% BARLINEK Barlinek SA 211 745,28 0,01% BIOTON Bioton SA 6 300 000,00 0,28% BOMI BOMI SA 6 091 519,98 0,27% BORYSZEW Boryszew SA 3 963 616,30 0,18% BRE BRE Bank SA 8 927 253,95 0,40% CENSTAL CENTROSTAL SA 2 260 000,00 0,10% CERSANIT Cersanit SA 10 482 688,58 0,46% CIECH Ciech SA 24 199 121,21 1,07% COMARCH ComArch SA 1 356 711,56 0,06% COMP COMP Safe Support SA 27 926 009,02 1,24% DOMDEVEL Dom Development SA 1 309 973,13 0,06% ECHO Echo Investment SA 9 949 931,60 0,44% EFHPDA EFH SA 2 772 000,00 0,12% ELBUDOWA Elektrobudowa SA 2 097 419,50 0,09% ELEKTTIM
Elektrotim SA 1 236 315,08 0,05% ELSTAROIL Elstar Oils SA 6 969 523,60 0,31% ENERINST ENERGOINSTAL SA 964 000,00 0,04% ERBUD ERBUD 1 371 900,00 0,06% FAMUR FABRYKA MASZYN FAMUR 9 705 879,25 0,43% SA FERRUM Ferrum SA 920 124,36 0,04% FERRUMPD Ferrum SA 917 416,30 0,04% DEBICA Firma Oponiarska 12 476 957,50 0,55% DĘBICA SA GETIN Getin Holding SA 22 407 746,90 0,99% GTC Globe Trade Centre SA 25 027 431,35 1,11% KETY Grupa Kęty SA 3 839 044,08 0,17% LOTOS Grupa Lotos SA 4 641 011,20 0,21% HTLSTREF HTL-Strefa SA 2 164 608,00 0,10% HUTMEN Hutmen SA 2 798 010,24 0,12% HBWLO Hydrobudowa Włocławek 713 664,00 0,03% SA HYGIENIKA Hygienika SA 5 608 175,28 0,25% MATRIX Infovide-Matrix SA 2 306 373,00 0,10% BSK ING Bank Śląski SA 24 812 163,00 1,10% IDM Internetowy Dom 23 021 546,79 1,02% Maklerski SA JCAUTO JC AUTO SA 2 693 805,91 0,12% KGHM KGHM Polska Miedź SA 30 761 613,75 1,36% KOELNER Koelner SA 1 806 200,00 0,08% INKASO Kredyt Inkaso SA 3 316 795,20 0,15% LPP LPP SA 1 673 550,78 0,07% MAGELLAN MAGELLAN SA 999
571,12 0,04% MAKRUM Makrum SA 1 084 688,42 0,05% MCI MCI Management SA 6 631 641,89 0,29% MISPOL MISPOL SA 7 822 920,08 0,35% MOL MOL Magyar Olay-ES 3 556 771,77 0,16% Gazipari RT MONNARI MONARI TRADE SA 2 952 893,91 0,13% SWIECIE Mondi Packaging Paper 5 864 512,90 0,26% Świecie SA NEPENPDA NEPENTES SA 90 278,56 0,00% NOBLE NOBLE Bank SA 5 783 491,80 0,26% TORFARM Ogólnopolski 3 864 735,67 0,17% Dystrybutor Farmaceutyczny Torfarm SA ORZELB Orzeł Biały SA 4 973 962,56 0,22% OTP OTP Bank 15 110 659,33 0,67% PBG PBG SA 27 056 785,60 1,20% GRAJEWO Pfleiderer Grajewo SA 5 669 017,88 0,25% POLAQUA POLAQUA 1 952 250,00 0,09% POLIMEX Polimex-Mostostal 12 774 913,36 0,57% Siedlce SA POLNORD Polnord SA 5 891 137,14 0,26% PKNORLEN Polski Koncern 59 759 226,90 2,65% Naftowy ORLEN SA PGNIG Polskie Górnictwo 14 328 210,96 0,63% Naftowe i Gazownictwo SA PKOBP Powszechna Kasa 65 335 037,04 2,89% Oszczędności Bank Polski SA PROJPRZEM Projprzem SA 4 060 184,70 0,18% PROKOM Prokom Software SA 7 467 372,74 0,33% JUTRZENKA
Przedsiębiorstwo 271 491,00 0,01% Cukiernicze Jutrzenka SA TECHMEX Techmex SA 2 566 871,37 0,11% TPSA Telekomunikacja 28 335 758,88 1,25% Polska SA TELL Tell SA 4 754 568,98 0,21% TRAVELPL Travelplanet.pl SA 9 088 980,46 0,40% TVN TVN SA 5 440 213,50 0,24% WAWEL Wawel SA 1 427 748,00 0,06% WSIP Wydawnictwa Szkolne i 30 666 155,85 1,36% Pedagogiczne SA LENTEX Zakłady LENTEX SA 2 585 375,43 0,11% OBLMCIF MCI Management SA 2009-07-20 11 866 869,64 0,53%

Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub spółek nienotowanych na regulowanym rynku giełdowym i na regulowanym rynku pozagiełdowym, lecz dopuszczonych do publicznego obrotu, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub nienotowane na rynku regulowanym, lecz dopuszczone do publicznego obrotu prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

ELBUDPP Elektrobudowa SA 30 331,50 0,00% NEPENTES NEPENTES SA 618 821,44 0,03%

d2st7ya

Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych

07NFI BBI Capital Narodowy Fundusz 19 600 462,53 0,87% Inwestycyjny SA

Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane

SKARBFRN Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 11 982 240,00 0,53% SKARBIEC-Rynku Nieruchomości ARKAFRN Specjalistyczny Fundusz 2 657 200,00 0,12% Inwestycyjny Zamknięty Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości

d2st7ya

Listy zastawne

RHLZPA2 BRE Bank Hipoteczny 2008-10-10 2 026 060,00 0,09% SA

Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w art. 141 pkt 11 i 12 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

OMCI1009 MCI MANAGEMENT SA 2009-10-16 5 079 305,00 0,22% OBBI0310 BBI Development NFI 2010-03-08 6 157 470,00 0,27% SA OHS0712 HTL-STREFA SA 2012-07-20 10 270 937,00 0,45% OPXM0712 POLIMEX-MOSTOSTAL 2012-07-25 9 745 404,95 0,43% OPGF1112 Polska Grupa 2012-11-28 10 064 644,00 0,45% Farmaceutyczna SA OPXM0113 POLIMEX-MOSTOSTAL 2013-01-25 10 126 805,00 0,45% OPKO1017 PKO BP 2017-10-30 10 107 863,00 0,45%

kom mra

d2st7ya
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2st7ya