Trwa ładowanie...
d3neymy

PELION SA - Podwyższenie kapitału zakładowego Pelion S.A. (4/2014)

PELION SA - Podwyższenie kapitału zakładowego Pelion S.A. (4/2014)

Share
d3neymy

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PELION SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podwyższenie kapitału zakładowego Pelion S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pelion S.A. informuje, iż w dniu 11 marca 2014 r. wpłynęło do Spółki Postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, o zarejestrowaniu w dniu 27 lutego 2014 r. podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Emitenta. Rejestracja nastąpiła na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi ? Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, sygn. akt LD.XX NS-REJ.KRS/002553/14/468. Wartość kapitału zakładowego Spółki została podwyższona z kwoty 22.806.992,00 zł (dwudziestu dwóch milionów ośmiuset sześciu tysięcy dziewięćset dziewięćdziesięciu dwóch złotych) do kwoty 22.831.792,00 zł (dwudziestu dwóch milionów ośmiuset trzydziestu jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesięciu dwóch złotych), czyli o kwotę 24.800,00 zł ( dwadzieścia cztery tysiące osiemset złotych), w wyniku wpisania 12.400 akcji na okaziciela serii P1 spółki Pelion S.A. o wartości nominalnej 2 zł każda. Przed zarejestrowaniem zmian na kapitał zakładowy składało się 11.403.496
akcji, które uprawniały do 18.496.696 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Po zarejestrowaniu ww. zmian na kapitał zakładowy składa się 11.415.896 akcji, które uprawniają do 18.509.096 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3neymy

| | | PELION SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PELION SA | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 91-342 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Zbąszyńska | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (42) 61 33 444 | | +48 (42) 61 33 535 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat_pelion@pelion.eu | | www.pelion.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 726-10-09-357 | | 470929074 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Jacek Dauenhauer Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3neymy

Podziel się opinią

Share
d3neymy
d3neymy