Trwa ładowanie...
d2o2x3t

PEManagers stawia na stałe zwiększanie aktywów pod zarządzaniem

Warszawa, 29.03.2017 (ISBnews) - Grupa PEManagers celuje w stałe zwiększanie poziomu aktywów pod zarządzaniem, co ma pozwolić na zmniejszenie zależności wyniku PEM od opłaty zmiennej, poinformował prezes Tomasz Czechowicz.

Share
d2o2x3t

"Jednym z naszych głównych celów jest stałe zwiększanie poziomu aktywów pod zarządzaniem. Taka polityka pozwoli zmniejszyć zależność wyniku PEM od opłaty zmiennej za zarządzanie funduszami i tym samym wprowadzić większą przewidywalność przychodów. Mając to na uwadze, rozwijamy działalność funduszu MCI.CreditVentures, który udziela spółkom finansowania dłużnego, typu mezzanine oraz junior debt" - powiedział Czechowicz, cytowany w komunikacie.

Konstrukcja transakcji z udziałem funduszu MCI. CreditVentures pozwala z góry określić stopę zwrotu z inwestycji, co umożliwia przewidywanie z większą dokładnością przyszłych przychodów, podkreśliła spółka.

W ocenie zarządu PEM, rynek transakcji, w których specjalizuje się fundusz MCI. CreditVentures, dopiero wchodzi w fazę dynamicznego wzrostu, co rodzi spory potencjał do zwiększenia bazy aktywów pod zarządzaniem. Na koniec 2016 r. aktywa MCI.CreditVentures wynosiły 188 mln zł.

d2o2x3t

Wartość aktywów brutto pod zarządzeniem przekroczyła na koniec 2016 r. 2,2 mld zł. Napływy brutto do zarządzanych przez PEM funduszy wyniosły ponad 180 mln zł. Natomiast aktywa netto pod zarządzaniem spadły r/r o 6 mln zł. Na spadek aktywów wpływ miała przede wszystkim istotna przecena akcji ABC Data. Niższy poziom aktywów brutto to również pochodna wypłaty dochodów i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w funduszach Helix Ventures Partners i Internet Ventures.

Zarządzanie 5 funduszami inwestycyjnymi przyniosło Grupie PEM w 2016 r. przychody w wysokości 44,3 mln zł, które niemal w całości pochodziły z pobrania wynagrodzenia stałego za zarządzanie. W ciągu ostatnich trzech lat przychody z opłaty stałej za zarządzanie rosły w tempie 29% średniorocznie: z 19,7 mln zł w roku 2013 do prawie 42 mln zł w roku 2016. W 2016 r. Grupa wypracowała 14,4 mln zysku netto względem 49,6 mln zysku rok wcześniej.
Grupa Private Equity Managers S.A. to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture capital. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE, Turcji, Rosji, Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

(ISBnews)

d2o2x3t

Podziel się opinią

Share
d2o2x3t
d2o2x3t