Trwa ładowanie...
dcx939o

Penton TFI złożyło do UOKiK wniosek ws. przejęcia Real Estate Income FIZ AN

Warszawa, 10.11.2016 (ISBnews) - Penton TFI złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Real Estate Income Assets Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, podał Urząd.

Share
dcx939o

Wniosek wpłynął 8 listopada br., sprawa jest w toku.

"Zgłaszanie zamiaru koncentracji polega na przejęciu kontroli przez Penton Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie nad Real Estate Income Assets Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie. Kontrola zostanie osiągnięta w wyniku przejęcia przez Penton TFI nad Real Estate Income Assets FIZ AN zarządzania na podstawie art. 238a Ustawy z dnia 27 maja 2014 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2014 poz. 157, ze zm.)" - czytamy w komunikacie.

Penton TFI jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych, którego przedmiotem przeważającej działalności jest tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

Real Estate Income Assets FIZ AN jest funduszem inwestycyjnym, którego przedmiotem faktycznie wykonywanej działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych w określone w statucie Real Estate Income Assets FIZ AN papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz inne prawa majątkowe.

(ISBnews)

dcx939o

Podziel się opinią

Share
dcx939o
dcx939o