Trwa ładowanie...
dza54cu
dza54cu
espi

PEPEES - Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej (39/2011)

PEPEES - Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej (39/2011)
Share
dza54cu
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-23
Skrócona nazwa emitenta
PEPEES
Temat
Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
§ 56 ust. 3 pkt 3 RO - łączna kwota wierzytelności
Treść raportu:
Spółka PEPEES SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Dawida Sukacza? Członka Rady Nadzorczej, że w dniu 18 listopada 2011r. nabył on w obrocie giełdowym 159.235 akcji PEPEES po cenie 0,80 PLN. Nabytym akcjom odpowiada udział w wysokości 0,19% w kapitale zakładowym Spółki. Z przedmiotowych akcji przysługuje 159.235 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki co odpowiada udziałowi w wysokości 0,19% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Przed w/w transakcją Pan Dawid Sukacz nie posiadał akcji PEPEES

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA
(pełna nazwa emitenta)
PEPEES Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
18-402 Łomża
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Poznańska 121
(ulica) (numer)
(0-86) 218 44 04 (0-86) 218 32 42
(telefon) (fax)
pepees@pepees.pl www.pepees.pl
(e-mail) (www)
718-10-05-512 450096365
(NIP) (REGON)
dza54cu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-23 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2011-11-23 Krzysztof Homenda Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dza54cu

Podziel się opinią

Share
dza54cu
dza54cu