Trwa ładowanie...
d2wj15s

PEPEES - Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów (9/2015)

PEPEES - Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów (9/2015)

Share
d2wj15s
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-08
Skrócona nazwa emitenta
PEPEES
Temat
Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 8 maja 2015 r. otrzymał zawiadomienie akcjonariusza Demexx Polska sp. z o.o. o nabyciu w dniach 5 maja 2015 r. 1.430.200 akcji Spółki, co spowodowało przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów. Przed nabyciem w dniu 5 maja 2015 r. Demexx Polska sp. z o.o. posiadał 4.743.373 akcje Spółki stanowiące 4,99% wszystkich akcji spółki, z których przysługiwało 4.743.373 głosów, co stanowiło 4,99% ogólnej liczby głosów. Po nabyciu w dniu 5 maja 2015 r. Demexx Polska sp. z o.o. posiada 6.173.573 akcje Spółki stanowiące 6,5% wszystkich akcji spółki, z których przysługuje 6.173.573 głosów, co stanowi 6,5% ogólnej liczby głosów. Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie Demexx.pdf Treść zawiadomienia

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wj15s

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | PEPEES | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 18-402 | | Łomża | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | ul. Poznańska | | 121 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | (0-86) 218 44 04 | | (0-86) 218 32 42 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | pepees@pepees.pl | | www.pepees.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 718-10-05-512 | | 450096365 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-08 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2015-05-08 Krzysztof Homenda Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wj15s

Podziel się opinią

Share
d2wj15s
d2wj15s