Trwa ładowanie...
d42p8eg
espi

Perma-Fix Medical - Otrzymanie z Urzędu Patentowego w USA informacji o udzieleniu ochrony patento ... - EBI

Perma-Fix Medical - Otrzymanie z Urzędu Patentowego w USA informacji o udzieleniu ochrony patentowej dotyczącej kompozytu o mikroporowej powierzchni i jego zastosowań (1/2015)

Share
d42p8eg

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 1 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie z Urzędu Patentowego w USA informacji o udzieleniu ochrony patentowej dotyczącej kompozytu o mikroporowej powierzchni i jego zastosowań | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Perma-Fix Medical S.A. (WAR: PFM, dalej: ?Spółka?, ?Emitent?), spółka zależna Perma-Fix Environmental Services, Inc. (NASDAQ: PESI), dysponująca niezawodną i wydajną technologią pozyskiwania izotopu Technet-99 (dalej: ?Tc-99m?), najczęściej używanego do celów medycznych izotopu na świecie, która to technologia nie wykorzystuje uranu, powziął informację o udzieleniu ochrony patentowej przez Urząd Patentowy w USA dotyczącej kompozytu o mikroporowej powierzchni i jego zastosowań. Otrzymanie ochrony patentowej związane jest z wydaniem w połowie sierpnia 2014 roku przez Urząd Patentowy w USA zawiadomienia (?Notice of Allowance?) o zezwoleniu spółce Perma-Fix Environmental Services na objęcie patentem wszystkich elementów technologii należącej do Spółki, wykorzystywanych do opracowania kompozytu o mikroporowej powierzchni i jego pochodnych, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 40/2014 w dniu 28 sierpnia 2014 r. Spółka posiada umowę patentową z Perma-Fix Environmental Services obejmującą
wytwarzanie izotopu Tc-99m. Dr. Louis F. Centofanti, Prezes Zarządu Emitenta poinformował, iż uzyskanie patentu to krok milowy dla Spółki. Dzięki temu patentowi Spółka otrzymała nie tylko ochronę własności intelektualnych, a także może kontynuować prace nad rozwojem wydajnej technologii wytwarzania izotopu Tc-99m, wykorzystywanego do celów medycznych. Według Dr. Centofanti nowa technologia zmieni globalny system dostaw tego izotopu, gdyż umożliwia oszczędność kosztową i nie wymaga konieczności użycia uranu. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42p8eg

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Louis Centofanti Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42p8eg

Podziel się opinią

Share
d42p8eg
d42p8eg