Trwa ładowanie...
d1fu6sy

Perspektywy rozwojowe MSP na I poł. 2013 r. pogorszyły się - ankieta MG

18.03. Warszawa (PAP) - Perspektywy rozwojowe dla małych i średnich przedsiębiorstw na I połowę 2013 roku pogorszyły się - wynika z badania ankietowego przeprowadzonego przez...

Share
d1fu6sy

18.03. Warszawa (PAP) - Perspektywy rozwojowe dla małych i średnich przedsiębiorstw na I połowę 2013 roku pogorszyły się - wynika z badania ankietowego przeprowadzonego przez resort gospodarki.

"Pod koniec drugiej połowy 2012 roku, ocena przez przedsiębiorców perspektyw rozwojowych w nadchodzącym półroczu, kolejny raz uległa pogorszeniu w stosunku do okresu poprzedniego. Znalazło to odzwierciedlenie w malejącej wartości wskaźnika rozwoju sektora MSP" - napisano w komentarzu do badania.

"O ile w większości badanych wcześniej okresów wartość wskaźnika dla firm średnich i małych była wyższa niż dla mikroprzedsiębiorstw (co oznaczało że bardziej optymistycznie oceniali oni nadchodzące półrocze), to w ostatnich badaniach obserwuje się zbliżanie się wartości tych wskaźników w poszczególnych grupach firm" - dodano.

d1fu6sy

Z badania wynika, że spośród tych ankietowanych, którzy uważają, że w pierwszej połowie 2013 roku małe i średnie firmy nie rozwiną się, ponad połowa za przyczynę uznała zmianę sytuacji gospodarczej w kraju.

Z badania wynika także, że ponad połowa przedsiębiorców ocenia, że w pierwszej połowie 2013 roku, warunki prowadzenia działalności gospodarczej będą gorsze niż w drugiej połowie 2012 roku.

"Najważniejszą barierą rozwoju przedsiębiorczości pozostaje w opinii ankietowanych wysokość podatków i innych opłat przewidzianych prawem - w drugiej połowie 2012 roku zaobserwowano wzrost wskazań na tę barierę. Wyniki ankiet wskazują, że jest ona szczególnie ważna dla mikroprzedsiębiorców. Właściciele firm małych oraz średnich często wskazywali również na inne bariery: małe obroty, czas oczekiwania na zapłatę od kontrahenta czy też konkurencję innych przedsiębiorstw" - napisano.

"Nieznacznej poprawie w stosunku do półrocza poprzedniego uległa ocena przepisów prawa podatkowego a także dotyczących kontroli działalności gospodarczej. Gorsze były oceny przepisów w obszarach prawa pracy oraz rozliczeń z kontrahentami" - dodano.

Ankieta przeprowadzona została na przełomie stycznia i lutego 2013 r. Dominującą część respondentów stanowiły mikroprzedsiębiorstwa (w obecnej ankiecie było to 86 proc. firm). Udział małych firm wyniósł 9 proc., zaś średnich 4 proc. (PAP)

nik/ ana/

d1fu6sy

Podziel się opinią

Share
d1fu6sy
d1fu6sy