Trwa ładowanie...
d34497r

Petrolinvest chce kupić 79 proc. udziałów w kazachskiej spółce TOO Emba Jug Nieft

18.12. Warszawa (PAP) - Petrolinvest zawarł z Conwell Oil Corporation B.V. umowę nabycia 79 proc. udziałów w kazachskiej spółce TOO Emba Jug Nieft. Cena sprzedaży pakietu została...

Share
d34497r

18.12. Warszawa (PAP) - Petrolinvest zawarł z Conwell Oil Corporation B.V. umowę nabycia 79 proc. udziałów w kazachskiej spółce TOO Emba Jug Nieft. Cena sprzedaży pakietu została ustalona na 35 mln dolarów, ale może być pomniejszona o maksymalnie 4 mln USD - podała spółka w komunikacie.

"Cena zbycia udziałów EMBA ustalona została na 35 mln USD, przy czym cena ta będzie pomniejszona o zobowiązania EMBA (w tym zobowiązania podatkowe oraz zobowiązania publicznoprawne, z wyłączeniem zobowiązań dotyczących nakładów inwestycyjnych wynikających z kontraktu EMBA nr 976 z dnia 29 czerwca 2002 roku). Zarząd spółki szacuje, że wysokość pomniejszenia ceny nie przekroczy 4 mln USD. Z całości kwoty ceny, 1 mln USD będzie płatny przez nabywcę w ciągu 5 dni od daty zawarcia Umowy jako zadatek, a pozostała część po zakończeniu transakcji" - podał Petrolinvest w komunikacie.

Realizacja transakcji nastąpi z zastrzeżeniem pozytywnych rezultatów zakończenia badania due diligence.

"Zgodnie z umową, powyższe czynności powinny zostać dokonane przed dniem 30 czerwca 2012 roku" - wynika z komunikatu.

d34497r

"W powyższym okresie spółka zobowiązała się nie prowadzić z jakąkolwiek osobą trzecią, inną niż nabywca, negocjacji dotyczących zbycia lub przeniesienia udziałów EMBA na taką osobę. Skutkiem naruszenia powyższego zobowiązania jest obowiązek zapłaty przez spółkę na rzecz nabywcy kary umownej w wysokości 10 mln USD. Dodatkowo spółka zobowiązała się do potwierdzenia, że w chwili realizacji transakcji zbycia Udziałów EMBA, spółka nie posiada żadnych roszczeń w stosunku do EMBA, co oznacza zobowiązanie do zwolnienia EMBY ze spłaty zobowiązań wobec spółki" - dodano.

Z komunikatu Petrolinvestu wynika również, że zawarcie umowy jest zgodne z przyjętą przez spółkę strategią zakładającą skoncentrowanie rozwoju grupy w obszarach działalności związanej z realizacją projektu na kontrakcie OTG oraz z koncesjami gazu łupkowego.

"Wpływy z tytułu realizacji umowy przeznaczone zostaną m.in. na dalszą redukcję zadłużenia grupy Petrolinvest" - napisano. (PAP)

bg/

d34497r

Podziel się opinią

Share
d34497r
d34497r