Trwa ładowanie...
d35joux

PETROLINVEST S.A. - Treść uchwał NWZ PETROLINVEST S.A., które odbyło się dnia 31 stycznia 2012 ro...

PETROLINVEST S.A. - Treść uchwał NWZ PETROLINVEST S.A., które odbyło się dnia 31 stycznia 2012 roku (6/2012)

Share
d35joux

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PETROLINVEST S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał NWZ PETROLINVEST S.A., które odbyło się dnia 31 stycznia 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PETROLINVEST S.A., działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), podaje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A., które odbyło się w dniu 31 stycznia 2012 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaliło warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 600 milionów złotych oraz, w związku z rezygnacją Pana Rafała Juszczaka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Petrolinvest S.A., ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej na 8 osób. Uchwalenie nowego kapitału warunkowego pozwoli Spółce na pozyskanie środków finansowych przede wszystkim w związku z koniecznością: (i) zabezpieczenia środków finansowych na inwestycje, konsolidacje oraz
rozwój projektów związanych z gazem łupkowym i ropą łupkową; (ii) zapewnienia środków finansowych w celu dalszego rozwoju prac na strukturze Shyrak, w szczególności w zakresie przeprowadzenia opróbowania odwiertu i przystąpienia do przemysłowej eksploatacji węglowodorów; (iii) umożliwienia spełnienia warunków zawieszających umowy zawartej z francuskim koncernem Total, w sprawie wspólnych inwestycji na złożu Koblandy w ramach największej koncesji Grupy Petrolinvest w Kazachstanie ? OTG; (iv) zabezpieczenia potrzeb płynnościowych Spółki w związku z redukcją jej zadłużenia oraz umożliwienia realizacji zobowiązań wobec podmiotów finansujących. Zarząd Spółki wyraża zadowolenie z faktu podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały, dającej możliwość realizacji strategii Spółki zakładającej uzyskanie przez Spółkę w możliwie najkrótszym czasie dodatnich przepływów finansowych oraz dodatniego wyniku z prowadzonej działalności operacyjnej. Załącznik - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
PETROLINVEST S.A., które odbyło się dnia 31 stycznia 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący62012_zał.pdf | Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A., które odbyło się dnia 31 stycznia 2012 roku | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35joux

| | | PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PETROLINVEST S.A. | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-321 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Podolska 21 | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 58) 628 89 10 | | (0 58) 628 89 12 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat.m@petrolinvest.pl | | www.petrolinvest.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 586-10-27-954 | | 190829082 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Bertrand Le Guern Prezes Zarządu
2012-01-31 Marek Pietruszewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35joux

Podziel się opinią

Share
d35joux
d35joux