Trwa ładowanie...
d40vbn7
d40vbn7
espi

PETROLINVEST S.A. - Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zg ...

PETROLINVEST S.A. - Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku (1/2015)
Share
d40vbn7
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-05
Skrócona nazwa emitenta
PETROLINVEST S.A.
Temat
Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni (?Spółka?) informuje, że w dniu 5 stycznia 2015 roku doręczony został Spółce pozew wniesiony przez akcjonariusza Spółki, będącego osobą fizyczną, do Sądu Okręgowego w Gdańsku IX Wydziału Gospodarczego. Przedmiotem pozwu jest żądanie stwierdzenia nieważności uchwał od nr 4 do nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku podjętych w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki i członkom Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki informuje, że w ocenie Spółki żądania pozwu są w całości niezasadne. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 38 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PETROLINVEST S.A. Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-310 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Śląska 35-37
(ulica) (numer)
(0 58) 666 22 00 (0 58) 627 55 12
(telefon) (fax)
sekretariat.rn@petrolinvest.pl www.petrolinvest.pl
(e-mail) (www)
586-10-27-954 190829082
(NIP) (REGON)
d40vbn7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-05 Bertrand Le Guern Prezes Zarządu
2015-01-05 Franciszek Krok Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40vbn7

Podziel się opinią

Share
d40vbn7
d40vbn7