Trwa ładowanie...
d16e068
espi

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy ...

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (56/2012)

Share
d16e068
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 56 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-06
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ("Spółka", "PGE") informuje, że w dniu 6 listopada 2012 roku Spółka otrzymała zawiadomienie, sporządzone na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o transakcjach dokonanych na instrumentach finansowych PGE przez osobę blisko związaną z Członkiem Zarządu Spółki. Zawiadomienie zostało sporządzone w dniu 6 listopada 2012 roku w Warszawie. Szczegółowe informacje dotyczące dokonanych transakcji znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku, Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.).
Załączniki
Plik Opis
ZalacznikRB562012.pdf Załącznik - szczegóły transakcji
AttachmentCR562012.pdf Attachment - details of the transactions

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Information submitted on the ground of art. 160 section 4 of the Act of July 29, 2005 on trading in financial instruments The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (the "Company", "PGE") discloses that on November 6, 2012 the Company received a notification, prepared on the ground of art. 160 section 1 of the Act of July 29, 2005 on trading in financial instruments, about transactions on PGE financial instruments executed by a person closely related to a member of the Management Board of PGE. The notification was prepared on November 6, 2012 in Warsaw. The details of the transactions are presented in the attachment to this current report. Legal ground: Art. 160 par. 4 of the Act of July 29, 2005 on trading in financial instruments (Dziennik Ustaw of 2009, No. 183, item 1538 as amended).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16e068

| | | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-496 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mysia | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 340 17 04 | | (22) 340 14 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-025-05-41 | | 006227638 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-06 Krzysztof Kilian Prezes Zarządu
2012-11-06 Wojciech Ostrowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16e068

Podziel się opinią

Share
d16e068
d16e068