Trwa ładowanie...
d3ox0wb

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej o transakcjach na papi...

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej o transakcjach na papierach wartościowych PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w 2012 roku (8/2013)

Share
d3ox0wb
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-31
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej o transakcjach na papierach wartościowych PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w 2012 roku
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", "Spółka") informuje, że w dniu 30 stycznia 2013 roku Spółka otrzymała zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej PGE, sporządzone na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku, Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), o dokonanych przez niego w 2012 roku transakcjach na papierach wartościowych PGE, których łączna wartość nie przekracza równowartości 5.000 euro. W wyniku transakcji Członek Rady Nadzorczej Spółki nabył w 2012 roku 5 akcji na rynku regulowanym podczas sesji zwykłej w dniu 16 października 2012 roku po średniej cenie 17,90 zł. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku, Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Announcement of PGE Supervisory Board Member about transactions on PGE's securities in 2012 The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") discloses, that on January 30, 2013 a Supervisory Board Member submitted notification, which was prepared according to Article 160 section 1 of the Act on trading in financial instruments, about transactions on PGE’s securities in 2012 which aggregate value did not exceed equivalent of 5,000 euro. The Supervisory Board Member disclosed, that in 2012 they bought 5 PGE's shares on October 16, 2012 during regular trading session on regulated market for the average price of PLN 17.90 per share. Legal ground: Art. 160 par. 4 of the Act of July 29, 2005 on trading in financial instruments (Dziennik Ustaw of 2005, No. 183, item 1538 as amended).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ox0wb

| | | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-496 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mysia | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 340 17 04 | | (22) 340 14 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-025-05-41 | | 006227638 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Krzysztof Kilian Prezes Zarządu
2013-01-31 Wojciech Ostrowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ox0wb

Podziel się opinią

Share
d3ox0wb
d3ox0wb