Trwa ładowanie...
d3z7m21

PGE rozpoczęła współpracę z Politechniką Lubelską

PGE Polska Grupa Energetyczna i Politechnika Lubelska zawarły porozumienie o współpracy dotyczące kształcenia i badań naukowo-dydaktycznych. Studenci uczelni będą mogli odbywać staże w spółce, obie instytucje będą pracować nad rozwiązaniami, które znajdą zastosowanie w gospodarce.

Share
d3z7m21

PGE Polska Grupa Energetyczna i Politechnika Lubelska zawarły porozumienie o współpracy w obszarze kształcenia i badań naukowo-dydaktycznych. To część szeroko zakrojonego programu PGE mającego na celu wspieranie edukacji przyszłych kadr sektora energetyki.

"Podpisując porozumienie PGE i Politechnika Lubelska wyszły naprzeciw potrzebie stworzenia jak najlepszych warunków zdobywania wiedzy i umiejętności przez studentów i kadry naukowej uczelni. Celem współpracy jest pozyskiwanie wykwalifikowanych kadr inżynierskich dla PGE oraz wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego Politechniki Lubelskiej, a także możliwości uczelni w zakresie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań technicznych w obszarze energetyki" - podało PGE w środowym komunikacie.

W ramach współpracy studenci Politechniki Lubelskiej będą mogli podejmować praktyki i staże w PGE, będą również na bieżąco informowani o możliwościach zatrudnienia. PGE będzie też uczestniczyć w organizowanych przez Politechnikę targach pracy. Spółka będzie miała możliwość przedstawienia wniosków w zakresie programów nauczania na wybranych kierunkach kształcenia i poszczególnych specjalnościach prowadzonych przez Politechnikę. Będzie też wspierać również przedsięwzięcia Politechniki dotyczące kształcenia, m.in. konkursy na najlepsze prace dyplomowe na wszystkich szczeblach, nowe formy kształcenia oraz studia podyplomowe.

d3z7m21

PGE i Politechnika Lubelska chcą skupić się przede wszystkim na badaniach naukowych nakierowanych na bezpośrednie zastosowanie ich w gospodarce. Będą też współpracować przy upowszechnianiu, promowaniu i popularyzowaniu osiągnięć naukowych, a studenci będą mogli uczestniczyć w konferencjach, sympozjach i prezentacjach organizowanych przez PGE. Przedstawiciele PGE będą także brali udział w organizowanych przez Politechnikę spotkaniach biznesowych i naukowo-badawczych, których tematem przewodnim będzie rozwój innowacyjnych rozwiązań w sektorze energetycznym.

Oprócz Politechniki Lubelskiej Grupa PGE ma porozumienia o współpracy z kilkunastoma uczelniami na terenie całej Polski, głównie w obszarach: górnictwo, energetyka, elektryka, elektrotechnika, ciepłownictwo, ochrona środowiska, ekonomia i rachunkowość, prawo, zarządzanie. Są to m.in. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Łódzka, Politechnika Lubelska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska, Politechnika Opolska, Politechnika Rzeszowska, Akademia Morską w Szczecinie i Akademia Morska w Gdyni.

d3z7m21

Podziel się opinią

Share
d3z7m21
d3z7m21