Trwa ładowanie...
dbtnh0t
dbtnh0t
espi

PGF - Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy akcjonariuszom Spółki PGF S.A. (75/2011)

PGF - Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy akcjonariuszom Spółki PGF S.A. (75/2011)
Share
dbtnh0t

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 75 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGF | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy akcjonariuszom Spółki PGF S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 26 maja 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF S.A. , na mocy Uchwały nr 4 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010, postanowiło przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2010 w kwocie 84.168.286,86 zł w ten sposób, że kwota będąca iloczynem ilości akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz kwoty 1,23 zł (jeden złoty dwadzieścia trzy grosze), stanowiącej wysokość dywidendy należnej za jedną akcję Spółki, przeznaczona zostanie na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki; Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło, że dniem dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2010 jest dzień 22 czerwca 2011 roku, zaś dniem wypłaty dywidendy ? 4 lipca 2011 r. Na dzień podjęcia uchwały 12.290.839 akcji było uprawnionych do dywidendy. Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SA
(pełna nazwa emitenta)
PGF Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
91-342 ŁódĽ
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zb?szyńska 3
(ulica) (numer)
042 640 79 57 042 640 71 43
(telefon) (fax)
kontakt@pgf.com.pl www.pgf.com.pl
(e-mail) (www)
726 10 09 357 470929074
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-27 Jacek Daunehauer Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbtnh0t

Podziel się opinią

Share
dbtnh0t
dbtnh0t