Trwa ładowanie...
dyznepp
dyznepp
espi

PGNIG - Informacja w sprawie wejścia organizacji związkowych PGNiG SA w spór zbiorowy z pracodawc ...

PGNIG - Informacja w sprawie wejścia organizacji związkowych PGNiG SA w spór zbiorowy z pracodawcą (90/2014)
Share
dyznepp
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 90 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-09
Skrócona nazwa emitenta
PGNIG
Temat
Informacja w sprawie wejścia organizacji związkowych PGNiG SA w spór zbiorowy z pracodawcą
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA (?PGNiG?, ?Pracodawca?) informuje, iż został wszczęty spór zbiorowy, powstały w skutek odrzucenia w dniu 9 lipca 2014 roku przez Pracodawcę żądań organizacji związkowych działających przy PGNiG. Spór zbiorowy dotyczy niespełnienia żądań strony związkowej w zakresie: 1. przyjęcia wskaźnika przyrostu wynagrodzeń w 2014r. na poziomie 5,59% w skali roku; 2. wzrostu wartości bonów w skali roku do poziomu 2000 zł; 3. wycofania wypowiedzeń Porozumień dotyczących Premii rocznej z dnia 27 marca 2013 r. oraz 24 czerwca 2013 r. Biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą w kraju oraz sytuację ekonomiczną Spółki, w tym wdrażany Program Poprawy Efektywności Grupy Kapitałowej PGNiG, Zarząd PGNiG podjął decyzję o nieuwzględnieniu żądań organizacji związkowych działających w PGNiG. Zarząd PGNiG oświadcza, że dołoży wszelkich starań w celu wypracowania rozwiązań kończących spór, a zarazem uwzględniających możliwości finansowe Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Warsaw, July 9th 2014 PGNiG trade unions enter into a collective dispute with the employer Current Report No. 90/2014 The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (“PGNiG”, the “Employer”) announces that a collective dispute was initiated after, on July 9th 2014, the Employer had rejected demands put forward by the PGNiG trade unions. The collective dispute relates to the Employer’s refusal to grant the following demands: 1. to set the remuneration growth rate for 2014 at 5.59% per year; 2. to increase the value of vouchers to PLN 2,000 per year; 3. to revoke the termination of Agreements on Annual Bonus of March 27th 2013 and June 24th 2013. Given the economic situation in Poland and the Company’s current standing, and in view of the ongoing PGNiG Group Efficiency Improvement Programme, the Management Board decided not to grant the demands put forward by the PGNiG trade unions. The Management Board declares that it will make every effort to resolve this dispute taking into account
the Company’s financial capacity. | | |
| | | | |

dyznepp

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
(pełna nazwa emitenta)
PGNIG Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-224 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Marcina Kasprzaka 25
(ulica) (numer)
022 5835000 022 5835856
(telefon) (fax)
pr@pgnig.pl www.pgnig.pl
(e-mail) (www)
5250008028 012216736
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-09 Mariusz Zawisza Prezes Zarządu
2014-07-09 Jarosław Bauc Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyznepp

Podziel się opinią

Share
dyznepp
dyznepp