Trwa ładowanie...
d4d2t2q
d4d2t2q

PGNiG oczekuje  ok. 7,4 mld EBITDA zł w 2022 r. w aktualizacji strategii

Warszawa, 05.04.2016 (ISBnews) - W aktualizacji "Strategii GK PGNiG na lata 2014-2022" kluczowe będą cztery obszary biznesowe: utrzymanie wartości w obrocie detalicznym i hurtowym, maksymalizacja przepływów z obszaru infrastruktury i wytwarzania, wzmocnienie i transformacja obszaru poszukiwania i wydobycia oraz zbudowanie fundamentów wzrostu w całym łańcuchu wartości. Liczba inicjatyw strategicznych, które będą realizowane w perspektywie roku 2022 wzrosła do 16 z 10. Ich wdrożenie powinno umożliwić wypracowanie w 2022 roku wyniku EBITDA na poziomie ok. 7,4 mld zł, podała spółka.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4d2t2q

"Wzrost docelowej wartości EBITDA wynika głównie ze zwiększonych aspiracji w obszarach: infrastruktury sieciowej (dystrybucja gazu i ciepła), akwizycji zagranicznych w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie oraz Programu Poprawy Efektywności" - czytamy w komunikacie.

Celem nadrzędnym jest utrzymanie poziomu EBITDA w perspektywie 2017 r. i jej zwiększenie do poziomu ok. 7,4 mld zł w 2022 r., podano w prezentacji.

Spółka podkreśliła, że dotychczasowa sytuacja finansowa i rynkowa grupy kapitałowej PGNiG była stabilna. Jednakże w kolejnych latach stoi przed grupą szereg wyzwań natury rynkowej i regulacyjnej, co bez realizacji założeń strategicznych może skutkować istotnym pogorszeniem EBITDA.

d4d2t2q

"W związku z istotnymi wahaniami cen ropy naftowej na światowych rynkach wystąpiła potrzeba przeprowadzenia przeglądu i aktualizacji dotychczas realizowanej strategii: W drugiej połowie 2014 roku cena ropy naftowej spadła z poziomu ~105 USD/baryłkę do ~55 USD/baryłkę. Po początkowym odbiciu w II kwartale 2015 roku do ~65 USD/baryłkę, cena ropy na koniec 2015 roku spadła do poziomu ~30 USD/baryłkę" - czytamy w prezentacji.

PGNiG podał, że w wyniku przeprowadzonego przeglądu Strategii oraz weryfikacji dotychczasowych założeń, aktualizacja objęła następujące aspekty: aktualizację założeń makroekonomicznych (m.in. ceny ropy naftowej, gazu ziemnego i energii elektrycznej, kursy walutowe); aktualizację założeń rynkowych i operacyjnych, m.in.: bilans gazu; wolumen gazu przetransportowanego przez sieć dystrybucyjną; wysokość nakładów inwestycyjnych w segmencie Wytwarzanie; zmianę ambicji strategicznych poprzez modyfikację istniejących inicjatyw operacyjnych oraz wprowadzenie nowych inicjatyw operacyjnych.

Kluczowe aspiracje strategiczne obejmują dywersyfikację portfela dostaw gazy PGNiG po 2022 roku, zwiększenie wolumenu produkcji ropy i gazu w sumie (Polska i zagranica) do ok. 55-60 mln boe w 2022 r. poprzez zakup aktywów poszukiwawczo-wydobywczych, rozwój nowych obszarów działalności poprzez rozszerzenie łańcucha wartości w dystrybucji o aktywa ciepłownicze, istotny wzrost wewnętrznej efektywności funkcjonowania GK PGNiG (oszczędności na poziomie ok. 800-900 mln zł).

"W kontekście celów operacyjnych, kluczowym jest wzrost aspiracji odnośnie poziomu wydobycia węglowodorów w kraju i za granicą do ok. 55-60 mln boe w 2022 roku (przy wykorzystaniu warunków rynkowych umożliwiających przeprowadzenie efektywnych kosztowo akwizycji) oraz utrzymanie celu wydobycia w Polsce na poziomie ok. 33 mln boe rocznie" - czytamy także.

d4d2t2q

W okresie strategii nakłady inwestycyjne na rozwój organiczny i przejęcia zostały utrzymane na poziomie 40-50 mld zł.

"Zakładane średnioroczne nakłady inwestycyjne na rozwój organiczny i przejęcia są wyższe o ok. 30% wobec średniorocznych nakładów z lat 2008-2013"- czytamy także.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)

d4d2t2q

Podziel się opinią

Share
d4d2t2q
d4d2t2q