Trwa ładowanie...
d3csbil
espi

PGNIG - Wybór dwóch Wiceprezesów Zarządu PGNiG SA przez Radę Nadzorczą (32/2013)

PGNIG - Wybór dwóch Wiceprezesów Zarządu PGNiG SA przez Radę Nadzorczą (32/2013)
Share
d3csbil

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGNIG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór dwóch Wiceprezesów Zarządu PGNiG SA przez Radę Nadzorczą | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG", "Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza PGNiG na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2013 roku powołała z dniem 1 kwietnia 2013 roku Pana Krzysztofa Bociana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia oraz Pana Jacka Murawskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych, na wspólną kadencję upływającą z dniem 13 marca 2014 roku. Krzysztof Bocian Jest absolwentem Stanford University, gdzie uzyskał tytuł Master of Business Administration (MBA) in General Management oraz dyplom Public Management Program (PMP) in Government. Studiował na Vienna University of Economics oraz WSB-NLU. Posiada międzynarodowe doświadczenie we wszystkich obszarach sektora oil & gas: upstream, midstream oraz downstream. W czasie swojej kariery był zaangażowowany w projekty energetyczne na czterech kontynentach. Od 2008 roku związany jest z Chevron Corporation, gdzie pracował w obszarze Upstream & Gas w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i
ostatnio w Polsce. W zakres jego odpowiedzialności wchodziła strategia, planowanie, rozwój oraz restrukturyzacja aktywów, początkowo w centrali firmy w Kalifornii, a następnie w biurach w Houston i w Londynie. Od 2010 roku zajmował się komercjalizacją oraz rozwojem projektów shale gas w Europie, pracując w biurach w Londynie i w Warszawie. W latach 2003-2006 pracował w PKN ORLEN S.A., gdzie odpowiadał za projekty strategii, restrukturyzacji oraz rozwoju biznesu. Jacek Murawski Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku finanse i rachunkowość oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania wartością firmy. Uzyskał dyplom EMBA Helsinki School of Economics. Uczestnik wielu szkoleń i kursów z obszaru finansów, zarządzania, marketingu, IT, w tym organizowanych przez INSEAD, Ashridge Management Centre, Management Center Europe, France Telecom University i wielu innych. W ciągu ponad 20-letniej kariery zawodowej piastował czołowe stanowiska w wielu spółkach. W okresie 1990 ? 1995 odpowiadał za finanse w
Bantex Poland sp. z o.o. W latach 1995 ? 2001 Kontroler Finansowy i Członek Zarządu w Polskich Książkach Telefonicznych sp. z o.o. i Główny księgowy w Polkomtel S.A, następnie Dyrektor ds. Finansowych w Tchibo Warszawa sp. z o.o. W latach 2001 ? 2007 odpowiadał za finanse i administrację jako Członek Zarządu ds. Finansowych PTK Centertel sp. z o.o., operatora sieci Orange. W okresie 2007 ? 2008 Prezes Zarządu Wirtualnej Polski S.A., czołowego polskiego portalu internetowego. W latach 2006-2007 był również Wiceprezydentem Pracodawców RP. W kolejnych latach zaangażowany w działalność inwestycyjną i doradczą na terenie Polski i Europy Centralnej jako Investment Partner w funduszu MCI Management S.A., wiodącej polskiej spółki Venture Capital. W tym okresie zasiadał w Radach Nadzorczych, Zarządach oraz jako Interim CFO w spółkach portfelowych grupy, zarówno w Polsce, jak i w Czechach. Niezwłocznie po uzyskaniu przez Spółkę wymaganych oświadczeń, pozostałe informacje określone w § 28 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 roku poz. 259) zostaną przekazane raportem bieżącym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
(pełna nazwa emitenta)
PGNIG Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-224 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Marcina Kasprzaka 25
(ulica) (numer)
022 5835000 022 5835856
(telefon) (fax)
pr@pgnig.pl www.pgnig.pl
(e-mail) (www)
5250008028 012216736
(NIP) (REGON)
d3csbil

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Grażyna Piotrowska-Oliwa Prezes Zarządu
2013-02-27 Mirosław Szkałuba Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3csbil

Podziel się opinią

Share
d3csbil
d3csbil