Trwa ładowanie...
dhq6x3r
espi

PGS SOFTWARE - Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta (25/2014) - EBI

PGS SOFTWARE - Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta (25/2014)
Share
dhq6x3r

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 25 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PGS SOFTWARE S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, że kontynuując strategię zabezpieczania przed ryzykiem kursowym Spółka w okresie od 20 czerwca 2013 do dnia dzisiejszego zawarła terminowe transakcje sprzedaży walut (forward, korytarze opcyjnie zerokosztowe) z mBank SA na łączną kwotę 1 850 000 EUR, 350 000 GBP, 300 000 USD po kursach odpowiednio: Data zawarcia Data rozliczenia Kwota Typ transakcji Kurs 20.06.2014 29.05.2015 ? 100 000 forward 4,2359 30.07.2014 31.12.2014 ?200 000 forward 5,2708 01.08.2014 30.04.2015 ? 100 000 forward 4,2375 01.08.2014 31.08.2015 ? 100 000 forward 4,2584 06.08.2014 27.02.2015 ?50 000 forward 5,3443 06.08.2014 30.10.2015 ? 200 000 forward 4,2932 08.08.2014 30.06.2015 ? 200 000 forward syntetyczny 4,2900 27.08.2014 31.07.2015 ? 200 000 forward 4,2480 28.08.2014 31.08.2015 ? 200 000 forward 4,2805 28.08.2014 30.09.2015 ? 200 000 forward 4,2798 29.08.2014 31.12.2015 ? 50 000 forward 4,3082 05.09.2014 31.03.2015 $100 000 forward
3,2605 19.09.2014 29.05.2015 ?100 000 forward 5,3709 19.09.2014 30.06.2015 $100 000 forward 3,2739 08.10.2014 30.11.2015 ? 250 000 forward syntetyczny 4,2480 08.10.2014 31.12.2015 ? 250 000 forward syntetyczny 4,2520 29.09.2014 30.09.2015 $100 000 forward 3,3232 z możliwością przesunięcia na inne terminy w przypadku transakcji typu forward. Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych. Kryterium uznania powyżej wskazanych transakcji za znaczące jest 20% wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta za ostatnie cztery kwartały obrotowe. Podstawa prawna: Par. 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Wojciech Gurgul Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhq6x3r

Podziel się opinią

Share
dhq6x3r
dhq6x3r