Trwa ładowanie...
dvcc3cc
dvcc3cc
espi

PHARMENA - Dokonanie wypłaty dywidendy za rok 2013 (40/2014) - EBI

PHARMENA - Dokonanie wypłaty dywidendy za rok 2013 (40/2014)
Share
dvcc3cc

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 40 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-22 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Dokonanie wypłaty dywidendy za rok 2013 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PHARMENA S.A. informuje, że w dniu 22 lipca 2014 r. została wypłacona dywidenda za rok 2013 w kwocie 967.455,72 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze). Natomiast kwota 1.058.710,70 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć złotych i siedemdziesiąt groszy) została przekazana na kapitał zapasowy. Dywidenda na 1 (jedną) akcję wyniosła 0,11 zł (słownie: jedenaście groszy) brutto. Dywidendę otrzymali akcjonariusze, którzy na koniec dnia 1 lipca 2014 r. (dzień ustalenia prawa do dywidendy) posiadali akcji Emitenta. Podstawą prawną do wypłaty dywidendy była uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 czerwca 2014 r. o podziale zysku za rok 2013 r. Informację podano ze względu na dokonanie wypłaty dywidendy. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na
rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Konrad Palka Prezes Zarządu
Marzena Wieczorkowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dvcc3cc

Podziel się opinią

Share
dvcc3cc
dvcc3cc