Trwa ładowanie...
d3373at

PHN S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 września 2015 r. ...

PHN S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 września 2015 r. oraz zmiany w Statucie Spółki (29/2015)

Share
d3373at
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-02
Skrócona nazwa emitenta
PHN S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 września 2015 r. oraz zmiany w Statucie Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (?Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść podjętych uchwał oraz zmiany w Statucie Spółki uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 2 września 2015 r. Przed ani w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze Spółki nie zadawali pytań dotyczących spraw objętych porządkiem obrad. Jednocześnie podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu. Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 2 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).
Załączniki
Plik Opis
PHN - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie PHN - 02.09.2015.pdf
PHN - Zmiany w Statucie Spółki - 02.09.2015.pdf
PHN - Resolutions of the Extraordinary General Meeting of PHN - 02.09.2015.pdf
PHN - Amendments to the Company?s Articles of Association - 02.09.2015.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current report No. 29/2015 of September 2, 2015 Contents of resolutions passed by the Extraordinary General Meeting of Shareholders on September 2, 2015, and amendments to the Company’s Articles of Association _ Legal basis: Article 56.1.2 of the Act on Public Offering – current and periodical information _ The Management Board of Polski Holding Nieruchomości S.A. (the “Company”) attaches to this current report the resolutions and amendments to the Company’s Articles of Association passed by the Extraordinary General Meeting of Shareholders, which was held on September 2, 2015. Before and during the Extraordinary General Meeting of Shareholders, the Company’s Shareholders did not ask any questions regarding matters included in the agenda. Moreover, during the Extraordinary General Meeting of Shareholders, no item of the agenda was abandoned and no objections were entered to the minutes of the meeting. _ Legal basis: Article 38.1.2 and 38.1.5 of the Regulation of the Minister of Finance of February
19, 2009 on current and periodical information published by issuers of securities and the conditions of recognizing information required by the regulations of non-member states as equivalent (Journal of Laws 2009 No. 33, item 259, as amended). _ | | |
| | | | |

d3373at

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | PHN S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 00-124 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | al. Jana Pawła II | | 12 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +48 22 850 91 00 | | +48 22 850 91 01 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 5252504978 | | 142900541 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-02 Artur Lebiedziński Prezes Zarządu
2015-09-02 Włodzimierz Stasiak Członek Zarządu ds. finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3373at

Podziel się opinią

Share
d3373at
d3373at