Trwa ładowanie...
d4ansuq
espi

PHOTON ENERGY N.V. - Photon Energy to build a pioneering PV storage system in Australia / Photon ... - EBI

PHOTON ENERGY N.V. - Photon Energy to build a pioneering PV storage system in Australia / Photon Energy wybuduje pionierski projekt magazynowania energii słonecznej w Australii. (20/2014)
Share
d4ansuq

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 20 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Photon Energy to build a pioneering PV storage system in Australia / Photon Energy wybuduje pionierski projekt magazynowania energii słonecznej w Australii. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Photon Energy has teamed up with global broadcast provider BAI Group and the German Energy Agency (dena) to design and install a pioneering solar energy storage system designed to lead the way to using solar energy in remote regions. A broadcast tower in Australia will be equipped with a 215 kWh battery storage system and a 39 kWp solar power plant using. The installation will become a benchmark for providing complete power supply solutions for remote locations. Once successfully tested the concept could be implemented on thousands of sites across Australia and later internationally. The longer-term outcome of this project will prove beneficial for customers in many ways, as companies will be able to provide them with a lower carbon footprint, more cost certainty and improved reliability against the grid in remote locations. This project is part of the worldwide dena Renewable Energy Solutions Programme coordinated by Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) ? the German Energy Agency ? and co-financed by
the German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi) within the initiative ?renewables ? Made in Germany?. The technology for the system is largely made in Germany. More information on the project can be found on the website: http://www.solaroffgrid.info/ ---------------------------- Photon Energy połączył swe siły z globalnym dostawcą usług transmisyjnych BAI Group oraz Niemiecką Agencją d/s Energetyki (dena) aby zaprojektować i zainstalować pilotażowy system magazynowania energii słonecznej, który umożliwi wykorzystanie energii słonecznej w lokalizacjach oddalonych od sieci. Wieża nadawcza, na której zainstalowany będzie system, zostanie wyposażona w baterię o mocy 215 kWp oraz instalację fotowoltaiczną o mocy 39 kWp. Instalacja będzie benczmarkiem dla rozwiązań kompleksowych dostaw energii słonecznej dla lokalizacji położonych w znacznej odległości od sieci dystrybucyjnej. Jeżeli projekt przejdzie testy i zakończy się sukcesem, posłuży jako rozwiązanie modelowe, które zostanie wdrożone w
innych lokalizacjach w Australii a także w innych krajach. Długookresowe rezultaty tego projektu przyniosą wiele korzyści klientom, dostarczając energię o niższym wskaźniku emisji dwutlenku węgla, z większą przewidywalnością kosztów oraz z większą stabilnością systemu w porównaniu z dostawą energii z sieci w odległych lokalizacjach. Projekt ten jest częścią Programu Rozwiązań Energetyki Odnawialnej prowadzonego przez Niemiecką Agencję Energetyki (Deutsche Energie-Agentur GmbH, dena) i współfinansowanego przez niemieckie Ministerstwo do spraw Gospodarki i Energetyki (BMWi) w ramach inicjatywy ?Energetyka odnawialna - Wyprodukowano w Niemczech?. Technologia wykorzystywana w projekcie pochodzi głównie z lini produkcyjnych w Niemczech. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: http://www.solaroffgrid.info/ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Georg Hotar Director
Michael Gartner Director

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ansuq

Podziel się opinią

Share
d4ansuq
d4ansuq