Trwa ładowanie...
d4j888r

PKL chcą rozmawiać z właścicielami gruntów na Gubałówce ws. inwestycji

Warszawa, 23.12.2015 (ISBnews) - Polskie Koleje Linowe (PKL) deklarują możliwość zorganizowania w drugiej połowie stycznia 2016 r. konsultacji z właścicielami nieruchomości na Gubałówce, które pozwolą na stworzenie atrakcyjnego ośrodka turystycznego, poinformował prezes Jerzy Ryś podczas spotkania z przedstawicielami Zakopanego, na którym PKL prezentowała niedawno ogłoszone plany inwestycyjne.

Share
d4j888r

"Na spotkaniu potwierdziliśmy możliwość zorganizowania w drugiej połowie stycznia 2016 r. konsultacji z właścicielami nieruchomości na Gubałówce, by zaprezentować wizję rozwoju całego pasma Gubałówki. Zależy nam na rzeczowej rozmowie z właścicielami terenów, którzy podczas spotkania będą mogli zadeklarować, czy kierunek rozwoju narciarstwa na Gubałówce, zgodny z zapisami studium uwarunkowań, jest dla nich akceptowalny. Liczymy na to, iż właściciele terenów na Gubałówce wyrażą swoją zgodę, by wspólnie z PKL doprowadzić do powstania nowego i atrakcyjnego ośrodka turystycznego na Gubałówce" - powiedział Ryś, cytowany w komunikacie.

Podczas spotkania przedstawiciele PKL potwierdzili plany przeprowadzenia wielomilionowych inwestycji zarówno na Gubałówce, jak i w rejonie Kasprowego Wierchu i Doliny Goryczkowej. Spółka wykonała m.in. analizę ukształtowania terenu Gubałówki, zleciła wykonanie koncepcji dla przebiegu nowych tras narciarskich oraz przygotowała koncepcję architektoniczną zagospodarowania terenu, podano również.

Spółka, jeszcze w czerwcu 2015 r., złożyła do rady miasta wnioski o przystąpienie do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na Gubałówce. Zgodnie z ustaleniami obowiązującego "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zakopane", część Pogórza Gubałowskiego znajdująca się w granicach administracyjnych miasta została zaliczona do strefy specjalnej PTS - promocji turystyki i sportu, w której polityka przestrzenna polega na kompleksowym zagospodarowywaniu terenów na potrzeby turystyki i sportu.

d4j888r

"Zapisy takie oznaczają, że Gubałówka jest strategicznym terenem dla zakopiańskiego narciarstwa. Pasmo Gubałówki planistycznie musi być również rozpatrywane jako całość. W jego obrębie mogą być lokalizowane inwestycje prowadzone przez dowolnego inwestora (na przykład przez PKL), prywatnych właścicieli terenów jak i wspólnie, ale do ich rozpoczęcia niezbędna jest zmiana planu zagospodarowania" - wyjaśnił Ryś.

Stok Gubałówki nie jest dziś w pełni udostępniony dla narciarzy - brakuje wyposażenia w obiekty i urządzenia związane z obsługą sportów zimowych. Inwestycje proponowane przez PKL dotyczą m.in. rozszerzenia terenów dostępnych pod trasy narciarskie, rozbudowy stacji górnej i dolnej, budowy nowych, nowoczesnych kolejek krzesełkowych oraz stworzenia całorocznych stref atrakcji turystyczno-rekreacyjnych i edukacyjnych.

"Jesteśmy przygotowani finansowo i organizacyjnie, by zrealizować potrzebne inwestycje, oczywiście tylko przy pełnej akceptacji ze strony właścicieli nieruchomości. Przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego byłoby rozpoczęciem procedury konsultacji społecznych w oparciu o zapisy studium dla tego obszaru" - podkreślił prezes PKL.

Zarząd podczas spotkania zaprezentował również status złożonych wniosków dotyczących Kasprowego Wierchu. 29 lipca 2015 r. PKL złożyły wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego: "Realizacja zamierzenia inwestycyjnego polegającego na modernizacji infrastruktury narciarskiej w rejonie Kasprowego Wierchu oraz Doliny Goryczkowej". Plany inwestycyjne na Kasprowym Wierchu przewidują wymianę wysłużonej dwuosobowej kolei na Goryczkowej na nowoczesną kolej linową z 4-osobowymi krzesełkami, zmianę lokalizacji dolnej stacji narciarskiej, dostosowanie trawersu odjazdowego ze stacji górnej oraz odbudowę tarasu widokowego na górnej stacji kolei Kasprowy Wierch wraz z możliwością częściowego dośnieżenia na Goryczkowej.

d4j888r

Zarząd poinformował również o zmianie nazwy spółki z PKG na PKL.

W listopadzie PKL podały, że ich plany inwestycyjne w rejonie Kasprowego Wierchu w Tatrach obejmują m.in. wymianę dwuosobowej kolei na Goryczkową, zmianę lokalizacji dolnej stacji narciarskiej oraz dostosowanie trawersu odjazdowego ze stacji górnej i odbudowę tarasu widokowego na górnej stacji kolei Kasprowy Wierch. PKL deklarowały też, że chciałyby stworzyć nowe trasy dla narciarzy na Gubałówce.

Polskie Koleje Linowe to największy w Polsce operator kolei górskich z 80-letnią tradycją, działający w siedmiu ośrodkach w Tatrach i Beskidach (Kasprowy Wierch, Gubałówka, Jaworzyna Krynicka, Góra Parkowa, Mosorny Groń, Palenica, Góra Żar). PKL są największym prywatnym pracodawcą na Podhalu, zatrudniającym ponad 200 osób.

(ISBnews)

d4j888r

Podziel się opinią

Share
d4j888r
d4j888r