Trwa ładowanie...
d410uhw
d410uhw
espi

PKNORLEN - Terminy przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2012 roku (191/2011)

PKNORLEN - Terminy przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2012 roku (191/2011)
Share
d410uhw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 191 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKNORLEN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.") podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2012 roku. 1. Skonsolidowane raporty kwartalne zostaną opublikowane w następujących terminach: ? Za IV kwartał 2011 roku 9 lutego 2012 roku. ? Za I kwartał 2012 roku 27 kwietnia 2012 roku. ? Za III kwartał 2012 roku 26 października 2012 roku. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy PKN ORLEN zawierały będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe PKN ORLEN S.A. zgodnie z § 83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami) ("Rozporządzenie"). Zgodnie z § 101 ust.2 Rozporządzenia, raport kwartalny za drugi kwartał 2012 roku
nie będzie publikowany. 2. Skonsolidowany raport półroczny za 2012 rok zostanie opublikowany 2 sierpnia 2012 roku. Skonsolidowany raport półroczny Grupy PKN ORLEN zawierał będzie półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe PKN ORLEN S.A. zgodnie z § 83 ust.3 Rozporządzenia. 3. Raporty roczne za 2011 rok zostaną opublikowane w następującym terminie: ? skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PKN ORLEN za 2011 rok 29 marca 2012 roku. ? jednostkowy raport roczny PKN ORLEN S.A. za 2011 rok 29 marca 2012 roku. 4. Informacje na temat szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych dla Grupy PKN ORLEN zostaną opublikowane w następujących terminach: ? Za IV kwartał 2011 roku 26 stycznia 2012 roku. ? Za I kwartał 2012 roku 19 kwietnia 2012 roku. ? Za II kwartał 2012 roku 26 lipca 2012 roku. ? Za III kwartał 2012 roku 19 października 2012 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PKN ORLEN financial calendar for 2012Regulatory announcement no 191/2011 dated 21 November 2011Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ("PKN ORLEN") hereby publishes its financial calendar for 2012.Unconsolidated financial reports, produced at quarterly and half-yearly will be published as a section within the consolidated financial report.1. Quarterly reportsQ4 2011 - 9 February 2012Q1 2012 - 27 April 2012Q3 2012 - 26 October 2012The quarterly report for the second quarter 2012 will not be published.2. Half yearly reportH1 2012 - 2 August 20123. Annual statements2011 annual statements will be produced as follows:Consolidated - 29 March 2012Unconsolidated - 29 March 20124. Estimates of selected quarterly operating data:Q4 2011 - 26 January 2012Q1 2012 - 19 April 2012Q2 2012 - 26 July 2012Q3 2012 - 19 October 2012

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLEN Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-411 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemików 7
(ulica) (numer)
24 256 81 80 24 367 77 11
(telefon) (fax)
ir@orlen.pl www.orlen.pl
(e-mail) (www)
774 00 01 454 610188201
(NIP) (REGON)
d410uhw

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-21 Dariusz Jacek Krawiec Prezes Zarządu
2011-11-21 Dariusz Grębosz Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d410uhw

Podziel się opinią

Share
d410uhw
d410uhw