Trwa ładowanie...
d3wzq9m
espi

PKNORLEN - Zaprzestanie publikacji kwartalnych szacunków wybranych danych finansowych i operacyjn...

PKNORLEN - Zaprzestanie publikacji kwartalnych szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ORLEN (76/2013)
Share
d3wzq9m
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 76 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-27
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Zaprzestanie publikacji kwartalnych szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ORLEN
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Spółka") informuje o rezygnacji z publikacji raportów bieżących zawierających szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ORLEN, tzw. trading statement ("trading statement"). Celem powyższych raportów było przekazanie uczestnikom rynku kapitałowego informacji o szacunkowych wynikach Grupy Kapitałowej ORLEN w okresie pomiędzy końcem kwartału i publikacją raportu okresowego za ten okres. W efekcie przyspieszenia przez Spółkę terminów publikacji raportów okresowych, trading statment przestał w istotnym stopniu spełniać swoją rolę. Aktualny kalendarz z terminami przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2013 roku znajduje się na stronie internetowej Spółki, pod adresem: http://www.orlen.pl/PL/RelacjeInwestorskie/KalendarzWydarzen/Strony/default.aspx .

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Discontinuation of publishing of quarterly estimations of selected financial and operating data for ORLEN Capital GroupRegulatory announcement no 76/2013 dated 27 February 2013Polski Koncern Naftowy ORLEN Spolka Akcyjna ("PKN ORLEN", ?Company") hereby informs about resignation from publishing of regulatory announcements regarding estimations of selected financial and operating data for ORLEN Capital Group (?trading statement").The purpose of such reports was to provide to capital market representatives information on estimated results of ORLEN Capital Group in the period between the end of the quarter and publication of the financial statement for this period.Due to the fact that the Company has speeded up the publishing dates of financial statements, trading statement is no longer significantly play its role.Current calendar with publishing dates of PKN ORLEN financial statements in 2013 is presented on the Company website at:http://www.orlen.pl/EN/InvestorRelations/IREvents/Pages/default.aspx .

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLEN Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-411 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemików 7
(ulica) (numer)
24 256 81 80 24 367 77 11
(telefon) (fax)
ir@orlen.pl www.orlen.pl
(e-mail) (www)
774 00 01 454 610188201
(NIP) (REGON)
d3wzq9m

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Sławomir Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu
2013-02-27 Dariusz Grębosz Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3wzq9m

Podziel się opinią

Share
d3wzq9m
d3wzq9m