Trwa ładowanie...
d788nqb

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundu ...

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (6/2015)

Share
d788nqb
TREŚĆ RAPORTU:
l.p. imię nazwisko zarządzanie lub nadzór opis kwalifikacji i doświadczeń zawodowych data powołania
Karol Chrystowski Osoba zarządzająca Związany był dotychczas z Altus TFI.Wcześniej, przez 6 lat (2004-2010) pracował w Merrill Lynch Investment Managers/BlackRock w Londynie. W latach 2010-2013 w Renaissance Asset Managers. We wszystkich instytucjach, z którymi był wcześniej związany początkowo zatrudniony był jako analityk, a następnie zarządzający funduszami akcyjnymi regionu Europy Środkowo-Wschodniej, Rynków Wschodzących oraz Rynków Europejskich. Fundusze te, zarówno relatywnej jak i absolutnej stopy zwrotu, regularnie dostarczały klientom wyniki plasujące je w czołówce tego typu produktów. Absolwent Queen Mary University of London (licencjat z ekonomii) oraz University of Westminster (magister kierunku finanse międzynarodowe). 2015-02-01
Plik Opis

Treść raportu
Korekta raportu
Strona tytułowa
Podpisy osób reprezentujących podmiot

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

Treść raportu
Korekta raportu
Strona tytułowa
Podpisy osób reprezentujących podmiot

d788nqb

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 32 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2015-02-03 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | | | |
| | | PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ | | PKO TFI S.A. | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | | | |
| | | 02-515 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | |
| | | PUŁAWSKA | | 15 | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | | | |
| | | (0-22) 358 56 00 | | (0-22) 358 56 01 | | poczta@pkotfi.pl | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | | | |
| | | | | | | www.pkotfi.pl | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | (REGON) | | (WWW) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Treść raportu
Korekta raportu
Strona tytułowa
Podpisy osób reprezentujących podmiot

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2015-02-03 Marcin Otto Inspektor Nadzoru

Treść raportu
Korekta raportu
Strona tytułowa
Podpisy osób reprezentujących podmiot

d788nqb

Podziel się opinią

Share
d788nqb
d788nqb