Trwa ładowanie...
dldy452
dldy452

PKO BP SA projekty uchwał na ZWZ 30 czerwca 2009 r. - angielska wersja językowa

Raport bieżący z plikiem 22/2009
Share
dldy452

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2009r. - angielska wersja językowa

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 22/2009 - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2009r. - angielska wersja językowa

dldy452

Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

W związku z podaniem do publicznej wiadomości w języku polskim (Raport bieżący nr 21/2009) projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na dzień 30 czerwca 2009 r. Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna przesyła nieoficjalne tłumaczenie ww. projektów na język angielski.

Załączniki: Sprawozdanie Rady Nadzorczej-eng2.pdf

Pełna treść raportu dostępna pod adresem: http://www.e-pap.com.pl/ESPI/espi http://www.gpwinfostrefa.pl/

dldy452

Podziel się opinią

Share
dldy452
dldy452