Trwa ładowanie...
djj70xh
espi
04-03-2013 08:08

PKOBP (PKO BP SA) - Raport roczny PKO Banku Polskiego S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2012 r....

PKOBP (PKO BP SA) - Raport roczny PKO Banku Polskiego S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2012 r. oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2012 r. (angielska wersja językowa). (17/2013)

Share
djj70xh
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-04
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Raport roczny PKO Banku Polskiego S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2012 r. oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2012 r. (angielska wersja językowa).
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport bieżący nr 17/2013 ? Raport roczny PKO Banku Polskiego S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2012 r. oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2012 r. (angielska wersja językowa). Podstawa prawna: Paragraf 82 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: W związku z opublikowaniem w dniu 4 marca 2013 r. raportu rocznego PKO Banku Polskiego S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2012 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2012 r., PKO Bank Polski S.A. w załączeniu przesyła nieoficjalne tłumaczenie ww. raportów na język angielski.
Załączniki
Plik Opis
Letter from the President of PKO Bank Polski SA.pdf Letter from the President of the Management Board of PKO Bank Polski SA
Financial Statements of PKO Bank Polski SA_31 12 2012.pdf Financial statements of the PKO Bank Polski SA for the year 2012
PKO Bank Polski_Directors' Report_2012.pdf The PKO Bank Polski SA Directors Report for the year 2012
PKO Bank Polski_auditor's opinion and report_2012.pdf The PKO Bank Polski SA auditors' opinion and report for the year ended 31 December 2012
Consolidated Financial Statements of the PKO Bank Polski SA Group_31 12 2012.pdf Consolidated financial statements of the PKO Bank Polski SA Group for the year 2012
The PKO Bank Polski SA Group Directors Report 2012.pdf The PKO Bank Polski SA Group Directors Report for the year 2012
PKO Bank Polski Group_auditor's opinion and report_2012.pdf The PKO Bank Polski SA Group auditors' opinion and report for the year ended 31 December 2012

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current Report No. 17/2013 – Annual financial statements of PKO Bank Polski SA for the year ended 31 December 2012 and consolidated annual financial statements of the Capital Group of PKO Bank Polski SA for the year ended 31 December 2012 (English version).Legal basis:Paragraph 82.1.3 of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on the conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member stateThe report:Because of the disclosure (on 4 March 2013) of the annual financial statements of PKO Bank Polski SA for the year ended 31 December 2012 and the consolidated annual financial statements of the Capital Group of PKO Bank Polski SA for the year ended 31 December 2012, PKO Bank Polski SA discloses an unofficial translation into English of these two reports.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

djj70xh

| | | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PKOBP (PKO BP SA) | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-515 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | PUŁAWSKA | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 521-91-82 | | 521-91-83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.pkobp.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-000-77-38 | | 016298263 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-04 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

djj70xh
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
djj70xh
djj70xh