Trwa ładowanie...
duayvo2
espi

PKP CARGO S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (22/2014)

PKP CARGO S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (22/2014)

Share
duayvo2
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-11
Skrócona nazwa emitenta
PKP CARGO S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z treścią projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).
Załączniki
Plik Opis
Załącznik nr 1_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf Załącznik nr 1_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Załącznik nr 2_Projekty uchwał

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

duayvo2

| | | PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PKP CARGO S.A. | | Inne usługi | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-021 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Grójecka | | 17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 391 46 09 | | +48 22 474 44 43 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | relacje.inwestorskie@pkp-cargo.eu | | www.pkp-cargo.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 954-23-81-960 | | 277586360 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-11 Adam Purwin Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

duayvo2

Podziel się opinią

Share
duayvo2
duayvo2