Trwa ładowanie...
d4j0oar
d4j0oar
espi

PLASTBOX - Informacje dotyczące spółki zależnej ?PLAST-BOX UKRAINA? Sp. z o.o. (5/2015)

PLASTBOX - Informacje dotyczące spółki zależnej ?PLAST-BOX UKRAINA? Sp. z o.o. (5/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4j0oar

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PLASTBOX | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacje dotyczące spółki zależnej ?PLAST-BOX UKRAINA? Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W świetle otrzymanych, wstępnych wyników finansowych spółki zależnej ?Plast-Box Ukraina? Sp. z o.o. (dalej ?Plast-Box Ukraina?) za 2014 rok, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2014 z 28 października 2014r., Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?Plast-Box? S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż realizowane przez ?Plast-Box Ukraina? działania zmierzające do zminimalizowania wpływu różnic kursowych na działalność spółki córki na Ukrainie nie przyniosły w IV kwartale 2014 r. w pełni oczekiwanych efektów. Pomimo wypracowanego zysku operacyjnego w wysokości 29,4 mln hrywien, zysk ten nie pozwolił pokryć całości strat wynikających z różnic kursowych naliczonych w 2014 roku, których wartość na dzień 31.12.2014 r. wyniosła 33,1 mln hrywien. W rezultacie, mimo podjętych działań operacyjnych, zła sytuacja na rynku walutowym w IV kwartale 2014 r. przyczyniła się do wygenerowania przez spółkę Plast-Box Ukraina w 2014 r. straty netto w wysokości 4 mln hrywien. Spółka ukraińska kontynuuje przyjęte w
2014 roku działania operacyjne zmierzające do zminimalizowania wpływu różnic kursowych na działalność ?Plast-Box Ukraina?, rozszerzając zakres swych działań o rozwiązania z obszaru finansów. Wszystkie bieżące i przyszłe decyzje będą miały charakter stabilizacyjny z oczekiwanym pozytywnym wpływem na wyniki spółki Plast-Box Ukraina w kolejnych okresach. Opierając się na wstępnych wynikach Zarząd wskazuje jednocześnie, że Spółka realizuje wyniki jednostkowe zgodnie z przyjętymi przez Zarząd założeniami osiągając po IV kwartałach 2014 r. 119,9 mln zł przychodów ogółem i 3,7 mln zł zysku netto. Zarząd Spółki informuje, że w przypadku zmiany sytuacji Emitenta lub jego spółki zależnej ?Plast-Box? Ukraina? Sp. z o.o. w związku z sytuacją na Ukrainie, Spółka poinformuje o tym odpowiednim raportem. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA
(pełna nazwa emitenta)
PLASTBOX Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
76-200 Słupsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Witolda Lutosławskiego 17 a
(ulica) (numer)
059 840 08 80 059 842 05 28
(telefon) (fax)
sekretariat@plast-box.com www.plast-box.com
(e-mail) (www)
8390023940 770703308
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Grzegorz Pawlak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4j0oar

Podziel się opinią

Share
d4j0oar
d4j0oar