Trwa ładowanie...
d20oglr

PLASTBOX - Nabycie akcji własnych - korekta (192/2012)

PLASTBOX - Nabycie akcji własnych - korekta (192/2012)

Share
d20oglr
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 192 / 2012 korekta
Data sporządzenia: 2013-01-02
Skrócona nazwa emitenta
PLASTBOX
Temat
Nabycie akcji własnych - korekta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") informuje, że w raporcie bieżącym 192/2012 z dnia 28.12.2012 r. dotyczącym nabycia akcji własnych omyłkowo błędnie wskazano procentowy udział Spółki w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki (było: 1,57 %, powinno być: 1,56 %). W związku z powyższym niniejszym podaje się prawidłową treść ostatniego zdania raportu: "Łącznie Spółka posiada 685.826 (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) akcji własnych uprawniających do wykonywania 685.826 (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) głosów (1,56%) na Walnym Zgromadzeniu Spółki."

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20oglr

| | | PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PLASTBOX | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 76-200 | | Słupsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Witolda Lutosławskiego | | 17 a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 059 840 08 80 | | 059 842 05 28 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@plast-box.com | | www.plast-box.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8390023940 | | 770703308 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-02 Krzysztof Pióro Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20oglr

Podziel się opinią

Share
d20oglr
d20oglr