Trwa ładowanie...
d4m0n94

PLASTBOX - Zawarcie znaczącej umowy (41/2015)

PLASTBOX - Zawarcie znaczącej umowy (41/2015)

Share
d4m0n94

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PLASTBOX | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych ?Plast-Box? S.A. z siedzibą w Słupsku informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisana została umowa współpracy pomiędzy PTS ?PLASTBOX? S.A. jako spółką dominującą w Grupie Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLASTBOX? S.A., w skład której wchodzi również ?PLAST-BOX UKRAINA? Sp. z o.o. (dalej Spółka) a ?BEKUPLAST POLSKA" Sp. z o.o. tworzącą razem z ?BEKUPLAST GmbH? Grupę BEKUPLAST (dalej Bekuplast). Umowa ma charakter ramowy i została zawarta na czas określony począwszy od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku, z zastrzeżeniem, że jeżeli żadna ze stron nie wypowie umowy na 9 miesięcy przed zakończeniem jej obowiązywania (tj. do dnia 31 marca 2017 roku) zostaje ona automatycznie przedłużona na rok 2018. Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie na wtryskarkach oraz formach należących do Bekuplast i dostarczenie przez Spółkę pojemników z tworzyw sztucznych w asortymencie i ilościach określanych w składanych przez Bekuplast zamówieniach. Na podstawie
postanowień umowy łączną wartość kontraktu w okresie 3 lat szacuje się na ok. 34 (trzydzieści cztery) miliony złotych. Zawarta umowa nie zawiera ponadto innych warunków, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Wartość szacunkowa umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, czym spełnia kryterium uznania umowy za znaczącą. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m0n94

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PLASTBOX | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 76-200 | | Słupsk | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Witolda Lutosławskiego | | 17 a | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 059 840 08 80 | | 059 842 05 28 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@plast-box.com | | www.plast-box.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8390023940 | | 770703308 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-03 Krzysztof Pióro Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m0n94

Podziel się opinią

Share
d4m0n94
d4m0n94