Trwa ładowanie...
d8xkahd
d8xkahd
espi

PLASTPACK COMPANY S.A. - Zawiadomienie o zbyciu pakietu akcji PlastPack Company S.A. (1/2015)

PLASTPACK COMPANY S.A. - Zawiadomienie o zbyciu pakietu akcji PlastPack Company S.A. (1/2015)
Share
d8xkahd
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-08
Skrócona nazwa emitenta
PLASTPACK COMPANY S.A.
Temat
Zawiadomienie o zbyciu pakietu akcji PlastPack Company S.A.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki PlastPack Company S.A. (?Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o wpłynięciu w dniu 7 stycznia 2015 r. zawiadomienia od członka Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, o wniesieniu przez członka Rady Nadzorczej wraz z małżonką w dniu 29 grudnia 2014 roku łącznie 60.000 akcji PlastPack Company SA jako wkładu niepieniężnego na pokrycie nowotworzonych udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Informacja o dokonanej transakcji: data transakcji: 29.12.2014 rodzaj transakcji: sprzedaż wolumen: 60.000 szt. cena (zł): 3,40 miejsce transakcji: transakcja poza rynkiem zorganizowanym Wartość dokonanej transakcji przekroczyła równowartość w złotych polskich 5.000 euro.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PLASTPACK COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PLASTPACK COMPANY S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-041 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jasna 14/16
(ulica) (numer)
+48 22 826 84 95 +48 22 826 84 96
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
525-249-95-33 142818667
(NIP) (REGON)
d8xkahd

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Władysław Kraska Prezes Zarządu
2015-01-08 Andrzej Krakówka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8xkahd

Podziel się opinią

Share
d8xkahd
d8xkahd