Trwa ładowanie...
d3z7jmz
espi

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Zbycie akcji własnych (110/2011)

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Zbycie akcji własnych (110/2011)

Share
d3z7jmz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 110 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zbycie akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group S.A. (Emitent) informuje, iż w transakcji pozasesyjnej, Emitent zbył 10 000 sztuk akcji własnych, które zostały uprzednio nabyte przez Emitenta na podstawie art. 362 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych. Zbycie akcji własnych nastąpiło w celu spełnienia zobowiązań Emitenta, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałą nr 25 z dnia 24 czerwca 2010 roku. Średnia jednostkowa cena zbycia akcji własnych Emitenta wyniosła 1,00 zł. Jednostkowa wartość nominalna zbytych akcji wynosi 1 zł, łączna wartość nominalna zbytych akcji to 10 000 zł. Zbyte przez Emitenta akcje własne stanowią 0,010% kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniają do wykonywania 10 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 0,010% udziału w ogólnej liczbie głosów. W wyniku dokonanej transakcji, łączna liczba posiadanych akcji własnych przez Emitenta wynosi 901 897, które stanowią 0,868% kapitału zakładowego oraz przysługuje im 901
897 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 0,869% udziału w ogólnej liczbie głosów. Jednostki zależne Emitenta nie posiadają akcji Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3z7jmz

| | | PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-305 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie 146C | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 347 50 00 | | 347 50 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pmpg@point-group.pl | | www.point-group.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 521-008-88-31 | | 010768408 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Michał M. Lisiecki Prezes Zarządu Michał M. Lisiecki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3z7jmz

Podziel się opinią

Share
d3z7jmz
d3z7jmz