Trwa ładowanie...
d3dhgv5
d3dhgv5
espi

PMI - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2014 (5/2014) /EBI

PMI - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2014 (5/2014) /EBI
Share
d3dhgv5

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 5 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2014 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Precious Metals Investments S.A. z siedzibą w Gliwicach (\"Spółka\") niniejszym pragnie poinformować, iż raporty okresowe Spółki w 2014 roku będą przekazywane w następujących terminach: Raporty kwartalne: 1. Raport kwartalny za III kwartał 2013 roku - w dniu 15.05.2014 roku, 2. Raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku - w dniu 15.05.2014 roku, 3. Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku - w dniu 15.05.2014 roku, 4. Raport kwartalny za II kwartał 2014 roku - w dniu 14.08.2014 roku, 5. Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku - w dniu 14.11.2014 roku. Raport roczny Spółki za rok 2013 zostanie opublikowany w dniu 27.06.2014 roku. Ewentualna zmiana dat przekazywania raportów okresowych zostanie przekazana przez Emitenta w formie raportu bieżącego w terminach określonych w Regulaminie ASO. Dodatkowo Zarząd informuje, że termin przekazania raportów za III i IV kwartał 2013 roku nie spełnia wymagań określonych w Regulaminie ASO. Spółka zobowiązana była do przekazania raportu okresowego za III i IV
kwartał nie później jak w przeciągu 45 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego, przez co naruszyła obowiązki informacyjne. Powodem naruszenia obowiązków informacyjnych był brak dostępu do systemu EBI. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)
d3dhgv5

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Dariusz Lach Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Stępniewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dhgv5

Podziel się opinią

Share
d3dhgv5
d3dhgv5