Trwa ładowanie...
d3g7syw

Po grudniu 2011 r. deficyt w budżecie wyniósł 25 112,9 mln zł - MF (tabela)

14.03. Warszawa (PAP) - Deficyt budżetu państwa po grudniu 2011 roku wyniósł 25 112,9 mln zł, co daje 62,5 proc. deficytu planowanego na poziomie 40,2 mld zł - wynika z...

Share
d3g7syw

14.03. Warszawa (PAP) - Deficyt budżetu państwa po grudniu 2011 roku wyniósł 25 112,9 mln zł, co daje 62,5 proc. deficytu planowanego na poziomie 40,2 mld zł - wynika z szacunkowych danych Ministerstwa Finansów, opublikowanych w czwartek.

Wydatki państwa wyniosły 302 681,2 mln zł, czyli 96,6 proc. kwoty 313.344,4 mln zł planowanej na 2011 rok.

Dochody budżetu państwa wyniosły 277 568,3 mln zł, czyli 101,6 proc. planu rocznego wynoszącego 273.144,4 mln zł.

plan wykonanie wykonanie
na 2011 rok w mln zł w proc.

.
.
DOCHODY 273.144,4 277.568,3 101,6
podatkowe 242.670,0 243.209,4 100,2
podatki pośrednie 179.670,0 180.272,6 100,3
w tym
podatek akcyzowy 58.700,0 57.963,7 98,7
CIT 24.800,0 24.861,9* 100,2
PIT 38.200,0 38.074,9* 99,7
.
dochody niepodatkowe 28.049,4 32.276,0 115,1
w tym cło 1.831,0 1.923,8 105,1
środki z UE 2.425,0 2.082,9 85,9
w tym:
Wspólna Polityka
Rolna i Rybacka 98,1 116,5 118,8
fundusze
strukturalne i inne 2.326,9 1.966,4 84,5
.
WYDATKI 313.344,4 302.681,2 96,6
obsługa długu
krajowego 29.621,7 27.107,1 91,9
obsługa długu
zagranicznego 8.812,8 8.849,0 99,1
rozliczenia
z budżetem ogólnym
UE z tyt. środków
własnych 15.656,4 14.731,1 96,6
dotacja dla funduszu
emerytalno-rent. 15.120,0 15.120,0 100,0
dotacje dla FUS 37.134,4 37.513,4 100,0
subwencja dla
samorządów 48.357,7 48.348,2 100,0
.
DEFICYT/NADWYŻKA -40.200,0 -25.112,9 62,5
.
Środki na finans. -15.406,8 -11.944,5 77,5
budżetu środków UE
.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
DEFICYTU 55.606,8 37.057,4 66,6
.
krajowe 31.147,3 21.822,3 70,1
.
bony -2.887,8 -15.383,9 532,7
obligacje 33.883,4 22.468,6 66,3
środki z '10 7.000,0 9.830,4 140,4
pożyczki udzielone -3.107,0 -4.974,4 160,1
zarządzanie
płynnością sektora 19.800,0 24.500,1 123,7
pozostałe przychody
i rozchody - 148,8 -
przychody z prywat. 15.000,0 13.058,8 87,1
rozdysponowanie
przychodów z prywat.-31.172,6 -22.221,9 71,3
w tym OFE -23.867,5 -15.430,8 64,7
Prefinansowanie
z UE -368,7 -79,1 21,5
lokata - 3.414,1 -
środki na centralnym
rachunku bieżącym 7.000,0 2.111,0 30,2
budżetu państwa
.
zagraniczne 24.459,4 15.235,1 62,3
.

  • zmniejszenie dochodów o udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych za grudzień - zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 80 poz. 526 z późn.zm.) - w wysokości ok. 3.450,0 mln zł.

(PAP)

fdu/ asa/

d3g7syw

Podziel się opinią

Share
d3g7syw
d3g7syw