Trwa ładowanie...
d1f1ww4

Po lipcu deficyt w budżecie wyniósł 21.124,8 mln zł - MF (tabela)

16.08. Warszawa (PAP) - Deficyt budżetu państwa po lipcu 2011 roku wyniósł 21.124,8 mln zł, co daje 52,5 proc. deficytu planowanego na poziomie 40,2 mld zł - podało we wtorek w...

Share
d1f1ww4

16.08. Warszawa (PAP) - Deficyt budżetu państwa po lipcu 2011 roku wyniósł 21.124,8 mln zł, co daje 52,5 proc. deficytu planowanego na poziomie 40,2 mld zł - podało we wtorek w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Wydatki państwa wyniosły 179.430,6 mln zł, czyli 57,3 proc. kwoty 313.344,4 mln zł planowanej na 2011 rok.

Dochody budżetu państwa wyniosły 158.305,8 mln zł, czyli 58,0 proc. planu rocznego wynoszącego 273.144,4 mln zł.

plan wykonanie wykonanie
na 2011 rok w mln zł w proc.

d1f1ww4

.
.
DOCHODY 273.144,4 158 305,8 58,0
podatkowe 242.670,0 137 474,3 56,7
podatki pośrednie 179.670,0 104 253,7 58,0
w tym
podatek akcyzowy 58.700,0 31 986,1 54,5
CIT 24.800,0 13 229,6 53,3
PIT 38.200,0 19 991,0 52,3
.
dochody niepodatkowe 28.049,4 20 219,2 72,1
w tym cło 1.831,0 1 016,9 55,5
środki z UE 2.425,0 612,3 25,2
w tym:
Wspólna Polityka
Rolna i Rybacka 98,1 50,5 51,5
fundusze
strukturalne i inne 2.326,9 561,8 24,1
.
WYDATKI 313.344,4 179 430,6 57,3
obsługa długu
krajowego 29.621,7 13 269,4 44,8
obsługa długu
zagranicznego 8.812,8 7 243,8 82,2
rozliczenia
z budżetem ogólnym
UE z tyt. środków
własnych 15.656,4 8 933,3 57,1
dotacja dla funduszu
emerytalno-rent. 15.120,0 8 871,3 58,7
dotacje dla FUS 37.134,4 28 087,5 75,6
subwencja dla
samorządów 48.357,7 32 097,4 66,4
.
DEFICYT/NADWYŻKA -40.200,0 -21 124,8 52,5
.
Środki na finans. -15.406,8 -4 017,2 26,1
budżetu środków UE
.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
DEFICYTU 55.606,8 25 142,0 45,2
.
krajowe 31.147,3 19 416,8 62,3
.
bony -2.887,8 -4 216,0 146,0
obligacje 33.883,4 22 242,5 65,6
środki z 10 7.000,0 9 830,4 140,4
pożyczki udzielone -3.107,0 11,1 -
zarządzanie
płynnością sektora 19.800,0 23 158,1 117,0
pozostałe przychody
i rozchody - 148,8 -
przychody z prywat. 15.000,0 11 142,7 74,3
rozdysponowanie
przychodów z prywat.-31.172,6 -17 575,8 56,4
w tym OFE -23.867,5 -12 146,7 50,9
Prefinansowanie
z UE -368,7 99,6 -
lokata - 27 939,8 -
środki na centralnym
rachunku bieżącym 7.000,0 -2 515,2 -
budżetu państwa
.
zagraniczne 24.459,4 5 725,2 23,4

(PAP)

nik/ osz/

d1f1ww4

Podziel się opinią

Share
d1f1ww4
d1f1ww4