Trwa ładowanie...
d257h5i
d257h5i

Po maju '09 deficyt w budżecie wyniósł 16.402,5 mln zł - MF (tabela)

15.6.Warszawa (PAP) - Deficyt budżetowy po maju 2009 roku wyniósł 16.402,5 mln zł wobec deficytu po kwietniu w wysokości 15.306,1 mln zł, co daje 90,2 proc. planowanego wykonania...
Share
d257h5i

15.6.Warszawa (PAP) - Deficyt budżetowy po maju 2009 roku wyniósł 16.402,5 mln zł wobec deficytu po kwietniu w wysokości 15.306,1 mln zł, co daje 90,2 proc. planowanego wykonania budżetu w tym roku - podało Ministerstwo Finansów w poniedziałek w komunikacie.

Harmonogram budżetu państwa zakładał, że deficyt po maju wyniesie 16.418,8 mln zł.

Wydatki państwa wyniosły 127.453,7 mln zł, czyli 39,7 proc. kwoty 321.221,1 mln zł planowanej na 2009 rok.

d257h5i

Dochody budżetu państwa wyniosły 111.051,2 mln zł, czyli 36,6 proc. planu rocznego wynoszącego 303.034,8 mln zł.

plan wykonanie wykonanie na 2009 rok w mln zł w proc.

1 DOCHODY 303.034,8 111.051,2 36,6 podatki pośrednie 178.064,0 62.716,4 35,2 w tym podatek akcyzowy 58.110,0 21.346,6 36,7 CIT 33.120,0 11.939,1 36,0 PIT 40.250,0 14.865,5 36,9 dochody państw. jednostek budżet. 16.764,1 6.865,2 41,0 w tym cło 2.032,0 729,2 35,9 pozostałe 1.235,2 790,1 64,0 środki z UE 33.601,5 13.874,9 41,3 w tym: Wspólna Polityka Rolna i Rybacka 12.427,9 7.189,1 57,8 fundusze strukturalne i inne 21.173,6 6.685,8 31,6

WYDATKI 321.221,1 127.453,7 39,7 obsługa długu krajowego 26.560,9 11.136,6 41,9 obsługa długu zagranicznego 6.180,0 4.526,7 73,2 rozliczenia z budżetem ogólnym UE z tyt. środków własnych 12.373,8 7.114,5 57,5 dotacja dla funduszu emerytalno-rent. 15.874,4 6.347,7 40,0 dotacje dla FUS 30.958,3 13.061,4 42,2 subwencja dla samorządów 45.320,1 22.690,6 50,1

d257h5i

DEFICYT/NADWYŻKA -18.186,3 -16.402,5 90,2

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU 18.186,3 16.402,5 90,2

krajowe 12.611,9 15.248,3 120,9

bony -4.648,4 8.883,6 - obligacje 37.379,4 12.276,6 32,8 środki z 08 6.982,3 6.543,8 93,7 środki na niewygasające wydatki - 671,9 - pożyczki udzielone -413,0 8,1 - pozostałe przychody i rozchody - 10,8 - przychody z prywat. 12.000,0 470,3 3,9 rozdysponowanie przychodów z prywat.-27.901,4 -8.111,5 29,1 w tym OFE -22.259,5 -7.781,1 35,0 Prefinansowanie z UE -3.746,8 -2.734,8 73,0 lokata - 3.470,0 - środki na centralnym rachunku bieżącym 7.040,2 -699,5 - budżetu państwa

zagraniczne 5.574,4 1.154,2 20,7

(PAP)

bg/ jba/ pam/

d257h5i

Podziel się opinią

Share
d257h5i
d257h5i