Trwa ładowanie...
dr4qcfc

Po maju deficyt w budżecie wyniósł 23.723,7 mln zł - MF (tabela)

15.06. Warszawa (PAP) - Deficyt budżetu państwa po maju 2011 roku wyniósł 23.723,7 mln zł, co daje 59,0 proc. deficytu planowanego na poziomie 40,2 mld zł - podało w środę w...
Share
dr4qcfc

15.06. Warszawa (PAP) - Deficyt budżetu państwa po maju 2011 roku wyniósł 23.723,7 mln zł, co daje 59,0 proc. deficytu planowanego na poziomie 40,2 mld zł - podało w środę w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Wydatki państwa wyniosły 131.649,1 mln zł, czyli 42,0 proc. kwoty 313.344,4 mln zł planowanej na 2011 rok.

Dochody budżetu państwa wyniosły 107.925,4 mln zł, czyli 39,5 proc. planu rocznego wynoszącego 273.144,4 mln zł.

dr4qcfc

plan wykonanie wykonanie
na 2011 rok w mln zł w proc.

.
.
DOCHODY 273.144,4 107 925,4 39,5
podatkowe 242.670,0 99 854,5 41,1
podatki pośrednie 179.670,0 74 007,5 41,2
w tym
podatek akcyzowy 58.700,0 22 095,8 37,6
CIT 24.800,0 11 037,7 44,5
PIT 38.200,0 14 809,3 38,8
.
dochody niepodatkowe 28.049,4 7 811,0 27,8
w tym cło 1.831,0 723,2 39,5
środki z UE 2.425,0 259,9 10,7
w tym:
Wspólna Polityka
Rolna i Rybacka 98,1 24,2 24,7
fundusze
strukturalne i inne 2.326,9 235,7 10,1
.
WYDATKI 313.344,4 131 649,1 42,0
obsługa długu
krajowego 29.621,7 9 583,7 32,4
obsługa długu
zagranicznego 8.812,8 5 867,7 66,6
rozliczenia
z budżetem ogólnym
UE z tyt. środków
własnych 15.656,4 6 979,7 44,6
dotacja dla funduszu
emerytalno-rent. 15.120,0 6 239,2 41,3
dotacje dla FUS 37.134,4 20 343,6 54,8
subwencja dla
samorządów 48.357,7 24 369,5 50,4
.
DEFICYT/NADWYŻKA -40.200,0 -23 723,7 59,0
.
Środki na finans. -15.406,8 -3 360,5 21,8
budżetu środków UE
.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
DEFICYTU 55.606,8 27 084,2 48,7
.
krajowe 31.147,3 22 757,7 73,1
.
bony -2.887,8 3 947,6 -
obligacje 33.883,4 21 016,1 62,0
środki z 10 7.000,0 9 830,4 140,4
pożyczki udzielone -3.107,0 7,7 -
zarządzanie
płynnością sektora 19.800,0 13 988,0 70,6
pozostałe przychody
i rozchody - 0,0 -
przychody z prywat. 15.000,0 2 857,7 19,1
rozdysponowanie
przychodów z prywat.-31.172,6 -11 508,0 36,9
w tym OFE -23.867,5 -10 543,8 44,2
Prefinansowanie
z UE -368,7 107,6 -
lokata - 19 793,6 -
środki na centralnym
rachunku bieżącym 7.000,0 -2 304,3 -
budżetu państwa
.
zagraniczne 24.459,4 4 326,5 17,7

(PAP)

fdu/ ana/

dr4qcfc

Podziel się opinią

Share
dr4qcfc
dr4qcfc