Trwa ładowanie...
dxdggp6
dxdggp6

Podaż pieniądza (M3) w III wzrosła o 1,1 proc. mdm (tabela)

...
Share
dxdggp6

14.04. Warszawa (PAP) - Podaż pieniądza (M3)Podaż pieniądza (M3) (Zobacz zmiany wskaźnika») w marcu 2014 r. wzrosła o 1,1 proc. mdm, czyli o 11.043,4 mln zł i wyniosła 979.485,7 mln zł - podał w poniedziałek NBP.

Od początku tego roku podaż pieniądza wzrosła o 0,1 proc., czyli o 562,2 mln zł.

Wyszczególnienie Stan na 31.03.2014 r. w mln zł (1) Zmiana od 31.12.2013 r. w mln zł Zmiana od 31.12.2013 r. w % Zmiana od 28.02.2014 r. w mln zł Zmiana od 28.02.2014 r. w % Podaż pieniądza (M3) 979 485,7 562,2 0,1 11 043,4 1,1 Pieniądz gotówkowy w obiegu (poza kasami banków) 116 655,5 2 254,2 2,0 1 975,7 1,7 Depozyty i inne zobowiązania 847 845,0 1 885,3 0,2 8 240,7 1,0 Gospodarstwa domowe 557 805,1 14 178,6 2,6 2 588,9 0,5 Niemonetarne instytucje finansowe 43 987,2 -7 715,7 -14,9 -952,8 -2,1 Przedsiębiorstwa 194 315,9 -12 209,2 -5,9 3 264,2 1,7 Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych 17 674,4 392,4 2,3 -42,8 -0,2 Instytucje samorządowe 31 454,9 7 151,0 29,4 2 545,8 8,8 Fundusze ubezpieczeń społecznych 2 607,6 88,1 3,5 837,4 47,3 Pozostałe składniki M3 14 985,2 -3 577,4 -19,3 826,9 5,8 Aktywa zagraniczne netto w mln zł 136 121,6 -7 307,8 -5,1 362,3 0,3 w mln EUR (2) 32 632,9 -1 951,7 -5,6 0,0 0,0 Aktywa krajowe netto 843 364,0 7 870,0 0,9 10 681,1 1,3 Należności 957 536,2 20 241,5
2,2 9 379,1 1,0 Gospodarstwa domowe 569 448,8 7 067,5 1,3 2 191,4 0,4 Niemonetarne instytucje finansowe 48 610,3 4 892,5 11,2 4 391,7 9,9 Przedsiębiorstwa 283 359,5 8 749,0 3,2 3 319,5 1,2 Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych 5 262,7 -43,7 -0,8 -33,2 -0,6 Instytucje samorządowe 50 854,9 -423,7 -0,8 -490,4 -1,0 Fundusze ubezpieczeń społecznych 0,0 -0,2 - 0,0 - Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego 148 660,9 3 256,8 2,2 10 000,3 7,2 Saldo pozostałych pozycji netto -262 833,0 -15 628,3 -6,3 -8 698,2 -3,4

dxdggp6

Kurs średni NBP PLN/ 1 EUR 4,1713 0,0241 0,6 0,0111 0,3 Kurs średni NBP PLN/ 1 USD 3,0344 0,0224 0,7 0,0090 0,3 Depozyty walutowe zaliczane do M3 (z poz. A.2.) w mln EUR 18 903,8 117,4 0,6 321,6 1,7 (1) - Dane oparte są na informacji przyśpieszonej. (2) - Wartość aktywów zagranicznych netto w mln EUR na 31.03.2014 r. przyjęto według stanu z 28.02.2014 r. Wartość złotowa została przeliczona kursem z 31.03.2014 r.(PAP)

jba/ ana/

dxdggp6

Podziel się opinią

Share
dxdggp6
dxdggp6