Trwa ładowanie...
dgzpolo

Podkarpackie/ 15 mln zł na aktywizację osób długotrwale bezrobotnych

Trzy oferty wpłynęły w przetargu na wybór agencji zatrudnienia, która będzie pomagać znaleźć pracę osobom długotrwale bezrobotnym z czterech podkarpackich powiatów. Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Rzeszowie otrzymał na realizację programu 15 mln zł.

Share
dgzpolo

Jak poinformował PAP dyrektor WUP Tomasz Czop, oferty złożone w przetargu są obecnie oceniane. "W przyszłym miesiącu powinniśmy poznać zwycięzcę" - dodał.

Programem aktywizacji objętych zostanie na Podkarpaciu 1,5 tys. osób długotrwale bezrobotnych, z powiatów: przemyskiego, łańcuckiego, niżańskiego, sanockiego. W powiatach tych stopa bezrobocia wynosi od ponad 12 proc. do 22,6 proc. (dane na koniec listopada 2014 r.).

Czop zaznaczył, że 900 uczestników programu będą to osoby z tzw. drugiego profilu, pozostałe 600 - z trzeciego. Według wprowadzonej w ubiegłym roku reformy urzędów pracy, wszystkie osoby bezrobotne są profilowane. Do drugiego profilu zaliczane są te, które posiadają motywację do podjęcia pracy, ale często brak im odpowiednich kwalifikacji i umiejętności, oczekiwanych przez pracodawców. Są to zarówno osoby młode, wchodzące na rynek pracy, którym brak doświadczenia zawodowego, jak również osoby starsze - często powyżej 50 lat, których kwalifikacje są nieadekwatne do oczekiwań pracodawców.

dgzpolo

Natomiast trzeci profil to osoby, które nie mają motywacji do podjęcia pracy, a ich kwalifikacje są albo zbyt niskie, albo nie mają ich w ogóle.

Czop podkreślił, że wyłoniona w przetargu agencja otrzyma pieniądze tylko za te osoby, które znajdą pracę. Założenia programu przewidują, że będzie co najmniej połowa uczestników. Drugim wskaźnikiem jest utrzymanie przez te osoby zatrudnienia dłużej niż 90 dni.

"Mamy nadzieję, że agencja, która zwycięży, zaproponuje skuteczne i efektywne formy aktywizacji grupy biorącej udział w programie. Będzie miała na pewno możliwość zastosowania indywidualnego podejścia w aktywizacji, dysponując odpowiednim i wystarczającym personelem, który poświęci bezrobotnemu odpowiednią ilość czasu" - uważa Czop.

Program będzie realizowany przez dwa lata. Jego budżet wynosi 15 mln zł, pieniądze pochodzą z rezerwy Funduszu Pracy.

dgzpolo

W ubiegłym roku na Podkarpaciu zakończyła się realizacja pilotażowego programu "Partnerstwo dla pracy". Był to projekt przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, wdrażany w trzech województwach: mazowieckim, dolnośląskim i podkarpackim. Miał służyć wypracowaniu nowych mechanizmów współpracy wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy z agencjami zatrudnienia oraz zasad finansowania i kontraktowania usług gwarantujących powrót na rynek pracy długotrwale bezrobotnych.

Spośród ok. tysiąca osób bezrobotnych, agencji zatrudnienia udało się znaleźć pracę dla ponad 77 proc. uczestników tego programu na Podkarpaciu. Gorzej przedstawiają się dane dotyczące dłuższego zatrudnienia tych osób. Dłużej niż trzy miesiące pracowały tylko 72 osoby. Podobne wskaźniki uzyskano w dwóch pozostałych województwach, gdzie realizowany był program.

Jako główne przyczyny niepowodzenia w utrzymaniu pracy przez bezrobotnych wskazywano to, że część uczestników projektu nie chciała pracować lub nie przykładała się do swoich obowiązków. Wśród innych powodów wymieniano m.in. pracę na czarno, dającą im wyższe dochody niż praca legalna, a także konieczność opieki nad osobą chorą i dużą ilość obowiązków domowych, co uniemożliwiało podjęcie zatrudnienia czy utrzymanie go przez dłuższy czas.

dgzpolo

Podziel się opinią

Share
dgzpolo
dgzpolo