Trwa ładowanie...
d2y8atr

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne na 09 i 10 - MF

...

Share
d2y8atr

7.9.Warszawa (PAP) - Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne dla Polski na 2009 i 2010 opublikowane w poniedziałek na stronach MF w Biuletynie Informacji Publicznej w uzasadnieniu do Projektu ustawy budżetowej na 2010 r.

Poniżej tabela z szacowanymi przez MF wskaźnikami:

2009* 2010**

d2y8atr

PKB (w proc.) 0,9 1,2
eksport (w proc.) -8,0 2,8
import (w proc.) -11,9 3,2
popyt krajowy (w proc.) -1,1 1,3
spożycie (w proc.) 2,0 1,1
-indywidualne (w proc.) 2,2 0,9
-zbiorowe (w proc.) 1,3 1,6
akumulacja (w proc.) -11,4 2,4
-nakłady brutto
na środki trwałe (w proc.) -2,5 0,3

PKB w cenach
bieżących (w mld zł) 1.341,1 1.368,6

CPI średnioroczny (w proc.) 3,6 1,0
PPI średnioroczny (w proc.) 3,6 0,3

Deflaktor PKB (w proc.) 4,5 0,9

d2y8atr

przeciętne wynagrodzenie brutto
w gosp. narodowej (zł) 3.083 3.146
-w sektorze
przedsiębiorstw (zł) 3.334 3.413

przeciętne zatrudnienie w gosp.
narodowej (w tys. osób) 9.652 9.552
-w sektorze
przedsiębiorstw (w tys. osób) 5.299 5.242
liczba zarejestrowanych
bezrobotnych (koniec okresu,
w tys. osób) 1.947 1.994
bezrobocie
(koniec okresu, w proc.) 12,5 12,8

PLN/USD (średni w roku) 3,19 2,94
PLN/EUR (średni w roku) 4,37 4,08
USD/EUR (średni w roku) 1,37 1,39

stopy proc. w ujęciu nominalnym
- operacje otwartego rynku
(średnio w okresie, w proc.) 3,8 3,5

saldo obrotów
bieżących do PKB (w proc.) -0,7 -2,1

  • planowane wykonanie ** prognoza

(PAP)

zaj/ jtt/

d2y8atr

Podziel się opinią

Share
d2y8atr
d2y8atr