Trwa ładowanie...
d2q9ae5

Pogorszenie nastrojów społecznych w kwietniu - CBOS

...

d2q9ae5

24.04. Warszawa (PAP) - Nastroje społeczne w kwietniu pogorszyły się - wynika z badania CBOS.

"W kwietniu nastąpiło kolejne pogorszenie ocen kierunku rozwoju sytuacji w kraju, któremu towarzyszy niewielki spadek optymizmu w prognozach ogólnej sytuacji w Polsce w ciągu najbliższego roku. Nieco gorsze niż przed miesiącem są również oceny sytuacji materialnej polskich rodzin i przewidywania w tym zakresie. Krytycznie oceniany jest stan i perspektywy polskiej gospodarki oraz sytuacja polityczna i możliwość jej zmiany" - napisano.

OCENY

"Od sierpnia 2010 roku niezmiennie więcej Polaków uważa, że sytuacja w naszym kraju zmierza w złym kierunku, niż deklaruje zadowolenie z zachodzących przemian. W kwietniu po raz kolejny w tym roku zwiększyła się grupa ankietowanych oceniających, że sytuacja w Polsce zmierza w złym kierunku (od marca wzrost o 3 punkty, do 71 proc.), a zmalała tych, którzy wyrażają przeciwną opinię (od marca spadek o 2 punkty, do 17 proc.)" - napisano w raporcie.

d2q9ae5

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
(w proc.)
Wskazania respondentów według terminów badań
2012 2013
IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV

W dobrym 18 20 30 26 22 19 18 26 24 23 20 19 17
W złym 69 66 56 59 64 64 68 57 63 60 66 68 71
Trudno
powiedzieć 13 14 14 15 14 17 14 17 13 17 14 13 12

PRZEWIDYWANIA

Badania CBOS pokazują, że od marca praktycznie nie zmieniły się prognozy rozwoju sytuacji w kraju w ciągu najbliższego roku.

d2q9ae5

"Tak samo jak przed miesiącem niemal połowa ankietowanych (46 proc.) nie przewiduje zmian w tym zakresie, dwie piąte (39 proc.) obawia się pogorszenia, a tylko nieliczni respondenci (7 proc., spadek o 2 punkty) liczą na poprawę" - napisano w raporcie.

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
w procentach:
Wskazania respondentów według terminów badań
2012 2013
IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV

Poprawi się 10 8 13 12 8 8 8 10 9 12 9 9 7
Nie zmieni się 45 43 43 45 44 40 40 47 40 40 43 46 46
Pogorszy się 41 42 36 35 43 46 46 35 45 41 40 39 39
Trudno
powiedzieć 4 7 8 8 5 6 6 8 6 7 8 6 8

CBOS pisze, że oceny sytuacji gospodarczej w kraju są nieco lepsze niż przed miesiącem.

d2q9ae5

"Obecnie mniej niż połowa ankietowanych (48 proc., spadek o 2 punkty) uważa, że jest ona zła, nieco ponad jedna trzecia (35 proc., wzrost o 2 punkty) - że przeciętna, a 13 proc. (wzrost o 1 punkt) - że dobra" - napisano.

W stosunku do marca nieco pogorszyły się prognozy stanu polskiej gospodarki.

"Nadal jednak największa grupa respondentów (45 proc. spadek o 5 punktów) jest zdania, że w najbliższym roku sytuacja gospodarcza w Polsce się nie zmieni, jedna trzecia (34 proc., wzrost o 3 punkty) obawia się jej pogorszenia, a jedynie co ósmy (12 proc.) liczy na poprawę" - dodano.

Badanie przeprowadzono w dniach 4-10 kwietnia 2013 roku na liczącej 1150 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.(PAP)

map/ ana/

d2q9ae5
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2q9ae5