Trwa ładowanie...
d45a7jh

POLCOLORIT - Zawiadomienie o liczbie akcji nabytych w wezwaniu (14/2015)

POLCOLORIT - Zawiadomienie o liczbie akcji nabytych w wezwaniu (14/2015)

Share
d45a7jh

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLCOLORIT | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o liczbie akcji nabytych w wezwaniu | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (?Ustawa?), Zarząd Polcolorit S.A. ("Spółka", ?Emitent?) informuje, że w dniu 3 września 2015 r. do Spółki wpłynęło od akcjonariusza Emitenta, Pani Barbary Urbaniak-Marconi, pełniącej jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Spółki (?Zawiadamiający?), zawiadomienie o liczbie akcji nabytych w wezwaniu oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku wezwania. W treści zawiadomienia Zawiadamiający poinformował, że w wyniku wezwania do zapisów na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 3 lipca 2015 r. (Wezwanie), w terminie przyjmowania zapisów w Wezwaniu tj. do dnia 1 września 2015 r. podmiot pośredniczący w Wezwaniu nie przyjął zapisów na sprzedaż akcji Spółki w odpowiedzi na Wezwanie. Przed ogłoszeniem Wezwania Zawiadamiający posiadał bezpośrednio 11.805.101 akcji Spółki uprawniających do
15.038.312 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 71,08% ogólnej liczby głosów w Spółce, natomiast łączny udział w Spółce wraz z podmiotami, z którymi osobę tę łączy domniemane porozumienie w rozumieniu at. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy wynosił 13.647.872 akcji Spółki, uprawniających do 16.881.083 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 79,79% ogólnej liczby głosów w Spółce. Po upływie terminu na przyjmowanie zapisów na sprzedaż akcji Spółki w odpowiedzi na Wezwanie, wskazany powyżej stan posiadania nie uległ zmianie. Jednocześnie Zawiadamiający poinformował, że nie istnieją podmioty zależne posiadające akcje Spółki, a także nie zawierał umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45a7jh

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLCOLORIT SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLCOLORIT | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 58-573 | | Piechowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Jeleniogórska | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 075 75 47 310 | | 075 75 47 326 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | polcolorit@polcolorit.pl | | polcolorit.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 611-17-15-343 | | 230376371 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-03 BARBARA URBANIAK-MARCONI PREZES ZARZĄDU BARBARA URBANIAK-MARCONI
2015-09-03 IRENEUSZ WOLF WICEPREZES ZARZĄDU IRENEUSZ WOLF

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45a7jh

Podziel się opinią

Share
d45a7jh
d45a7jh